Güvenli İnternet Talep ve Öneriler 360 Derece Büyük Projeler DSi Afrika Çalışmaları Güneydoğu Anadolu Projesi Göl-Su 1000 Günde 1000 Gölet ve Sulaması
  • Uluslararası Büyük Barajlar Komisyonu
  • Uluslararası Sulama ve Drenaj Komisyonu
  • Avrupa Akdeniz Su Bilgi Sistemi
  • Dünya Su Konseyi
  • 11. Uluslararası Enerji Kongresi ve Fuarı
  • İstanbul Su Forumu
  •  Uluslararası Hidroelektrik Enerjisi Birliği
  • Türkiye Ulusal Hidroloji Komisyonu