taskin-sempozyumu-2016 Güneydoğu Anadolu Projesi DSi Afrika Çalışmaları Hitit Barajı Çubuk Barajı 1950 Deriner Barajı Göl-Su 1000 Günde 1000 Gölet ve Sulaması
  • Uluslararası Büyük Barajlar Komisyonu
  • Uluslararası Sulama ve Drenaj Komisyonu
  • Avrupa Akdeniz Su Bilgi Sistemi
  • 5. Dünya Su Forumu
  • Dünya Su Konseyi
  • İstanbul Su Forumu
  •  Uluslararası Hidroelektrik Enerjisi Birliği
  • Uluslararası Su Birliği
  • Uluslararası Su Mühendisliği ve Araştırma Birliği
  • Türkiye Ulusal Hidroloji Komisyonu