DSİ - Bilgi Edinme

24/04/2004 tarihinde yürürlüğe giren 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu ve Kanunun Uygulanmasına ilişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik hükümleri gereği, bilgi edinme talebinin işleme konulabilmesi amacıyla, gerçek ve tüzel kişilerin asağıda yer alan ilgili formu doldurmaları zorunludur. Başvuru sahiplerinin, başvurularında talep ettikleri bilgileri niçin istediklerini "Bilgi Edinme Basvuru Formu"nda açıkça belirtmeleri gerekmektedir. 

 

Bilgi Edinme Başvurusu                 İlgili Kanun    Yönetmelik


İş ve Staj Başvuruları  Hakkında Bilgi