DSİ Duyurular


DSİ Mühendis Alımı Mülakatları Önemli Duyuru

16.12.2015


DSİ Mühendis Alımı Sınav İlanı


http://personelalimi.dsi.gov.tr 

Sözlü-uygulamalı sınava girmeye hak kazanan adayların listesini görmek için TıklayınızKurumumuzun Mühendis alımı için 30 Kasım - 6 Aralık 2015 tarihleri arasında alınan başvurular değerlendirilerek, sözlü-uygulamalı sınava girmeye hak kazanan adayların listesi yukarıdadır.

Sözlü-uygulamalı sınava girmeye hak kazanan adaylar ekte yer alan “Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Form” doldurup bir çıktı aldıktan sonra fotoğraflı ve imzalı olarak aşağıdaki belgelerle birlikte en geç 17 Aralık 2015 tarihinde Genel Müdürlük Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığı’nda olacak şekilde posta ile (iadeli taahhütlü olarak)  gönderilmesi veya Genel Müdürlük Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığı’na elden teslim etmeleri gerekmektedir.

Belgelerin posta ile gönderilmesi halinde, postadaki gecikmeler veya benzeri sebeplerle 17 Aralık 2015 tarihi mesai bitiminden sonra Genel Müdürlük kayıtlarına geçen başvurular dikkate alınmayacaktır.

1) Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya onaylı örneği (eğitimini yurtdışında tamamlamış olanlar için diploma denklik belgesinin aslı veya onaylı örneği),

2) KPSS sonuç belgesinin bilgisayar çıktısı,

3) Üç adet vesikalık fotoğraf,

4) Başvuruda bulunurken çıktısını aldıkları Devlet Su İşleri Sınav Başvuru Formu.