DSİ Duyurular


DSİ Mühendis Alımı Uygulamalı Sınav Sonuçları ve Güvenlik Soruşturması Formu

24.12.2016

 

 • DSİ Mühendis Alımı Uygulamalı Sınav Sonuçları

  [ EK: Güvenlik Soruşturması Formu

  Ekte bulunan güvenlik soruşturması formunu bilgisayar ortamında eksiksiz olarak doldurup  çıktısı alındıktan sonra;

  1- (YUKARIDAKİ BİLGİLERİN DOĞRU OLDUĞUNU BİLDİRİRİM )ifadesinin altında yer alan sağ köşeye imza ve tarih atılacak.

  2-Sol üst köşeye fotoğraf yapıştırılacak

  3- Form doldurulurken mevcut olan tek sayfa kullanılacak olup ikinci sayfaya taşılmayacaktır.

  4- E-devlet sitesinden Adli sicil kaydı bilgisayarınıza pdf olarak kaydedilecek

  5- Adli sicil kaydınızın pdf i ve Yukarıda doldurmuş olduğunuz Güvenlik Soruşturması formunu (imzalı) tarattıktan sonra e-mail ile tozeke@dsi.gov.tr adresine 28.12.2016 tarihi ve  saat 24:00 a kadar acil olarak gönderilmesi gerekmektedir.]


DSİ MÜHENDİS ALIMI UYGULAMALI GİRİŞ SINAVINDA BAŞARILI OLAN ADAYLARIN DİKKATİNE

Kurumumuzun Mühendis alımı için 14 Kasım - 07 Aralık 2016 tarihleri arasında yapılan Uygulamalı Giriş Sınavını asıl olarak kazanan adayların, aşağıda istenilen belgeleri 06.01.2017 tarihine kadar Genel Müdürlük Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığı’na posta ile (iadeli taahhütlü olarak)  göndermeleri veya elden teslim etmeleri gerekmektedir.

Giriş Sınavını asıl olarak kazanan ve istenilen belgeleri teslim eden adayların, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48/8. Maddesi gereğince yapılacak olan Güvenlik Soruşturması neticesine göre atamaları yapılarak adreslerine tebligat gönderilecektir.

Asıl adaylardan güvenlik soruşturması olumsuz olanların veya atanmaktan feragat edenlerin yerine, yedek listesinde yer alan adaylar başarı sırasına göre çağrılacaktır.

Duyurulur.

İSTENİLEN BELGELER

1)    Nüfus cüzdanı fotokopisi

2)    İkametgâh belgesi

3)    Adli sicil kaydı (e-devletten çıktı alınabilir)

4)    Seyahate ve arazide çalışmaya elverişli olduğunu gösterir sağlık raporu (Tek hekimden de alınabilir)

5)    Askerlik durum belgesi (Aslı veya noter tasdikli sureti. e-devletten çıktı alacaklar için; belgelerinde sevk ve terhis tarihlerinin yazıyor olması gerekmektedir)

6)    Üç adet vesikalık fotoğraf