DSİ Duyurular


DSİ Sözleşmeli Personel Alımı Sonuçları

20.10.2017

DSİ SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI SONUÇLARI

Kurumumuzun Sözleşmeli Personel alımı için 29 Eylül 2017 - 08 Ekim 2017 tarihleri arasında elektronik ortamda alınan başvurulara göre, en yüksek puandan başlayarak tercihe göre sistem tarafından yerleştirmeler yapılmış olup, nihai sonuç listeleri aşağıda açıklanmıştır.

Listelerde ASİL olarak yerleştikleri açıklanan adaylar, aşağıda yer alan istenilen belgeleri hazırlayarak, en geç 31 Ekim 2017 Tarihi saat 17:30’da  Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığı’nda olacak şekilde, elden teslim etmeleri veya posta yoluyla göndermeleri gerekmektedir.

İSTENİLEN BELGELER

1)      Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması formu  (Bu form bilgisayar ortamında doldurup bir çıktısını alınarak, fotoğraf yapıştırılıp, kendilerine ait bölüme imza ve tarih atılması gerekmektedir)

2)       Diploma (Aslı veya Okul onaylı sureti)

3)       Nüfus cüzdanı fotokopisi (E-devletten çıktı alınabilir)

4)       İkametgâh belgesi (E-devletten çıktı alınabilir)

5)      Adli sicil kaydı (E-devletten çıktı alınabilir)

6)      Seyahate ve Arazide çalışmaya elverişli olduğunu gösterir sağlık durum belgesi (Tek hekimden de alınabilir)

7)      2 adet vesikalık fotoğraf

8)      Askerlik durum belgesi (E-devletten çıktı alacaklar için; belgelerinde sevk ve terhis tarihlerinin yazıyor olması gerekmektedir)

9)      Kamu Personeli Seçme Sınavı Sonuç Belgesi (İnternet Çıktısı)

Asil adaylardan güvenlik soruşturması olumsuz olanların veya atanmaktan feragat edenlerin yerine, yedek listesinde yer alan adaylar başarı sırasına göre çağrılacaktır.

Duyurulur.

Maliye - Maliye Muhasebe Lisans Genel Listesi.pdf

Maliye Önlisans Genel Liste.pdf

Matematik Mühendisliği GEnel Liste.pdf

Meteoroloji Mühendisliği Genel Liste.pdf

Ziraat Mühendisliği Tarla Bitkileri Genel Listesi.pdf

Ziraat Mühendisliği Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Genel Liste.pdf

Zİraat Mühendisliği Toprak ve Toprak Bilimi Genel Liste.pdf

Ziraat Peyzaj Mimarlığı Genel Liste.pdf

Ziraat Tarım Ekonomisi-Tarım Ekonomisi Yönetimi Genel Liste.pdf

Ziraat Tarımsal Yapılar ve Sulama Genel Liste.pdf

Adalet onlisans atama listesi.pdf

Biyolog genel liste.pdf

Biyosistem Genel Liste.pdf

Çevre Mühendisliği Genel Liste.pdf

Elektrik Önlisans Genel Liste.pdf

Elektrik-Elektrik Elektronik Mühendisliği Genel Liste.pdf

Fizik Mühendisliği Genel Liste.pdf

Harita Mühendisliği Jeodezi Fotogrametri Mühendisliği Genel Liste.pdf

İktisat Lisans Genel Liste.pdf

İnşaat Mühendisliği Genel Liste.pdf

İşletme Lisans Genel Liste.pdf

İşletme Önlisans Genel Liste.pdf

Jeoloji-Hidrojeoloji Mühendisliği Genel Listesi.pdf

Kimya Mühendisliği Genel Liste.pdf

Lise Mezunu Asil Liste.pdf

Maden Mühendisliği Genel Liste.pdf

Makine Mühendisliği Genel Liste.pdf

Makine Önlisans Genel Liste.pdf

“Şartlara uygun başvuru olmayan bölümlere sistem tarafından yerleştirme yapılamamıştır.”