DSİ Duyurular


2018 Yılı İçerisinde Kurumumuz Emrine İlk Defa Atanacak Adayların Dikkatine

05.02.2018

1-Kamu Personeli Seçme Sınavı sonucuna göre ÖSYM tarafından Kurumumuz kadrolarına yerleştirilenler,

2-2828 sayılı SHÇEK Kanunu gereğince Devlet Personel Başkanlığı tarafından Kurumumuza ataması teklif edilenler,

3-3713 sayılı Kanun gereğince Devlet Personel Başkanlığı tarafından Kurumumuza ataması teklif edilenler,

4-    Devlet Personel Başkanlığı tarafından Kurumumuza 4-C statüsünde atama teklifi yapılanlar,

Kurumumuza yerleştiğinin/atama teklifi yapıldığının söz konusu Kurumlar tarafından kendilerine tebliğini takip eden günden başlamak üzere 10 iş günü içerisinde aşağıdaki linkte yer alan güvenlik soruşturması ve arşiv araştırma  formunu bilgisayar ortamında doldurup bir çıktısını alarak fotoğraf yapıştırıp kendilerine ait bölüme imza ve tarih attıktan sonra aşağıdaki evraklar ile birlikte bir dilekçe ekinde Genel Müdürlüğümüz Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığı’na veya kendilerine en yakın Bölge Müdürlüklerimize elden veya posta yoluyla teslim etmeleri gerekmektedir.

Ancak, 4/C statüsünde atama teklifi yapılanlar aşağıda yer alan evraklardan sadece Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırma Formu ile birlikte Adli Sicil Kaydını göndereceklerdir.

İSTENİLEN EVRAKLAR:

  • Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması formu
  •  Diploma (Aslı veya noter tasdikli/Fakülte onaylı sureti)
  •  Nüfus cüzdanı fotokopisi
  •  İkametgah belgesi(E-devletten çıktı alınabilir)
  • Adli sicil kaydı (E-devletten çıktı alınabilir)
  • Seyahate ve Arazide çalışmaya elverişli olduğunu gösterir sağlık raporu (Tek hekimden de alınabilir)
  • 2 adet vesikalık fotoğraf
  • Askerlik durum belgesi (Aslı veya noter tasdikli sureti e-devletten çıktı alacaklar için; belgelerinde sevk ve terhis tarihlerinin yazıyor olması gerekmektedir)
  • Kamu Personeli Seçme Sınavı sonucuna göre yerleşenlerden Yerleştirme Sonuç Belgesi (İnternet Çıktısı)
  • Kamu Personeli Seçme Sınavı sonucuna Avukat kadrosuna yerleşenler Avukatlık Ruhsatnamesi (Aslı veya onaylı sureti)