DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ETİK KOMİSYONU

Başkan

Kaya YILDIZ

Genel Müdür Yardımcısı

Üye

Osman HORZUM

İç Denetçi

Üye

İbrahim Utku TİRYAKİ

Hukuk Müşaviri

Üye

Hakkı KOCAMAN

Emlak ve Kamulaştırma Dairesi Başkan Yardımcısı

Üye

Serhat SAYINER

Destek Hizmetleri Dairesi Başkan Yardımcısı

Üye

Abdullah ÜSTÜNER

Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığı Şube Müdürü