SULAMA VE KURUTMA TESİSLERİ YILLIK YATIRIM 
ÜCRET TARİFELERİ
UYGULAMA ESASLARI

1. Yıllık yatırım ücretleri; Başbakanlık Olur'u ile saptanmış geri ödeme sınırları içinde bulunan sulama yapılan alana, tarifedeki yıllık yatırım ücreti aynen ve bitki çeşidi gözetmeksizin eşit olarak uygulanır. Değirmen, fabrika, tuğla ocağı vb. tesislerde kullanılan su ile arazi iyileştirme amacıyla yapılan sulamalardan yıllık yatırım ücreti alınmaz. 

2. Yıllık yatırım ücretlerinin uygulanmasında; sulanan alan ölçümünde hesaplamaya giren en küçük alan birimi 0,1 dekar = 1 ar olarak kabul edilir. 

3. Yıllık yatırım ücretleri, sulamaların bir kısmında bulunabilen kadim su kullanma haklarına bakılmaksızın eşit olarak uygulanır. 

4. Bir yıl içinde, birden fazla ürün alınan alandan ürün adedi dikkate alınmaksızın yıllık yatırım ücreti bir defa alınır. Bir yıl içinde aynı tarla, iki ayrı mükellef tarafından kullanılarak sulama yapıldığında; yıllık yatırım ücreti herbirine %50 oranı üzerinden uygulanır. 

5. Geri ödeme sınırları içinde bulunan sulama yapılan alana, sulama mevsimi boyunca herhangi bir nedenle yeterli sulama suyu verilemediğinde, bu alanlara DSİ Genel Müdürlüğü'nün onayı ile, verilen su miktarı ve birim alandan alınan bitki verimi de dikkate alınarak tespit edilecek faydalanma oranı ile yatırım ücreti çarpılarak bulunan miktar, yatırım ücreti olarak uygulanır. Örneğin; sulama tesisi için tespit edilen faydalanma oranı 0,80 ve tarifede birim alana düşen yatırım ücreti 0,6 TL/da ise, uygulanacak yatırım ücreti 0,6 x 0,80 = 0,48 TL/da olacaktır. Bu ücretin sulanan alanla çarpılması suretiyle, tahakkuk ettirilecek miktar tespit edilir. 

6. 7/5/2001 tarihli Başbakanlık Olur'u ekinde yeralan sulama tesisleri; bu tarih itibarıyla; a- DSİ'nin işletme bakım ve yönetim sorumluluğunda iken, bu taihten sonra kurum ve örgütlere devredildiğinde, tarifedeki yatırım ücreti ( TL/da) ile sulanan alanın çarpılması sonucu bulunan yıllık yatırım ücreti ( TL/yıl) devralan kurum/örgüte tahakkuk ettirilir. b- Sulama tesisinin işletme bakım ve yönetim sorumluluğunu devalan kurum/örgütün değişmesi halinde, yıllık yatırım ücretleri devir tarihinden itibaren yeni devralan kurum/örgüte tahakkuk ettirilir.

  DSİ'CE  İŞLETİLEN SULAMALARA  UYGULANACAK  YILLIK YATIRIM  ÜCRETLERİ
BÖLGE NO SULAMANIN ADI GERİ ÖDEME BAŞLANGIÇ TARİHİ YILLIK YATIRIM ÜCRETİ (TL/da) ÖDEME SÜRESİ (Yıl)
1 DEMİRTAŞ 2 002 0,30 2
HASANAĞA 2 002 0,30 2
2 KARAAĞAÇ P 2 002 0,45 6
KÜTAHYA C+P 2 002 0,15 1
SÖĞÜT  2 002 0,45 1
TAVŞANLI 2 002 0,45 3
5 KÖPRÜKÖY C+P 2 002 0,30 2
GÖKÇEÖREN P 2 002 0,30 1
BOLU C+P 2 002 0,30 3
DÜZCE 2 002 0,30 3
GÜLDÜRCEK 2 002 0,30 17
KUMBABA P 2 002 0,15 1
6 AYDINCIK 2 002 0,60 3
ERDEMLİ P 2 002 0,60 37
8 ERZİNCAN C+P  2 002 0,30 40
TERCAN C+P 2 002 0,30 21
9 GÖYNÜK 2 002 0,30 42
ULUOVA YAS P 2 002 0,30 3
EYÜPBAĞLARI P 2 002 0,30 12
ERKENEK 2 002 0,30 3
12 ZAMANTI 2 002 0,30 6
SARIHIDIR P 2 002 0,30 39
13 VARSAK C 2 002 0,75 1
17 AHLAT 2 002 0,15 6
BULANIK 2 002 0,15 4
MALAZGİRT 2 002 0,15 10
VAN 2 002 0,15 2
ERCİŞ 2 002 0,15 15
KOÇKÖPRÜ C+P 2 002 0,15 38
GÜRPINAR 2 002 0,30 44
18 KARATAŞ C+P 2 002 0,30 1
YILANLI C+P 2 002 0,30 3
GELENDOST P 2 002 0,45 42
SENİRKENT P 2 002 0,30 24
YENİŞARBADEMLİ C+P 2 002 0,30 3
20 GÖKSUN 2 002 0,15 1
21 ÇÜRÜKSU 2 002 0,30 3
KESTEP 2 002 0,75 31
KARAOVA 2 002 0,75 8
23 GERMEÇTEPE 2 002 0,30 1
KIRCALAR 2 002 0,30 50
24 KARS 2 002 0,15 20
AKYAKA 2 002 0,15 7
25 GÖKÇEADA 2 002 0,15 1


       DEVREDİLEN  SULAMALARA UYGULANACAK YILLIK YATIRIM ÜCRETLERİ
BÖLGE NO SULAMANIN ADI ÜNİTENİN ADI DEVRALAN KURUM/ÖRGÜT  GERİ ÖDEME BAŞLANGIÇ TARİHİ ÖDEME SÜRESİ (Yıl) YATIRIM ÜCRETİ                ( TL/Yıl)
1 KARACABEY P Karacabey P Karacabey Ova Köyleri Sul.Bir. 2002   13 32.531,85
BURSA Bursa Bursa Sulama Birliği 2002   1 2.778,90
BURSA YAS P Bursa YAS P Sulama Kooperatifi 2002   3 3.217,50
EYMİR  Eymir Göleti KTK 2002   29 285,75
BOYALICA P Boyalıca P İznik KHGB 2002   1 4.992,00
İZNİK P İznik P 2002   1 2.808,00
M.KEMALPAŞA C+P Mustafakemalpaşa C+P Mustafakemalpaşa Köyleri Sul. Bir. 2002   6 25.329,15
AKALAN Akalan göleti KTK 2002   5 126,00
ORHANELİ C+P Orhaneli C Orhaneli Sulama Birliği 2002   47 474,75
Orhaneli Beyce P
İZMİT Bıçkıdere göleti Çayırköy KTK 2002   1 97,50
Şeytandere göleti Bayraktar KTK 2002   1 408,00
Bayraktar göleti 2002   1 168,75
Kurtdere göleti Kirazoğlu KTK 2002   1 161,25
Toplam       835,50
ŞAHİNLER Şahinler göleti KTK 2002   14 204,75
2 BERGAMA Bergama Kestel Sulama Birliği 2002   37 16.767,00
ÜÇPINAR Üçpınar göleti Kolonkaya,Takmak,İsalar Sul.Koop. 2002   17 123,00
ÜRKMEZ Ürkmez Ürkmez ve Payanlı Köy.Sul. Koop. 2002   17 2.070,00
MENEMEN C+P Menemen Sağ Sahil C+P Sulama Birliği 2002   1 30.552,00
Menemen Sol Sahil C+P Sulama Birliği 2002   1 79.200,00
Toplam       109.752,00
 AHMETLİ Ahmetli Sağ Sahil-Saruhanlı Sarıkız Sulama Birliği 2002   1 56.594,67
Ahmetli Sağ Sahil-Gediz Gediz Sulama Birliği 2002   1 45.277,39
Ahmetli Sağ Sahil-Turgutlu Turgutlu Sulama Birliği 2002   1 7.686,67
Ahmetli Sağ Sahil-Ahmetli Ahmetli Sulama Birliği 2002   1 2.866,49
Ahmetli Sol Sahil-Mesir Mesir Sulama Birliği 2002   1 56.499,67
Ahmetli Sol Sahil-Turgutlu Turgutlu Sulama Birliği 2002   1 34.963,79
Ahmetli Sol Sahil-Ahmetli Ahmetli Sulama Birliği 2002   1 3.589,31
Toplam       207.478,00
SARIGÖL C+P Sarıgöl C+P Sulama Birliği 2002   1 4.769,33
KARAAĞAÇ Karaağaç göleti Sulama Kooperatifi 2002   2 750,60
TAKMAK Takmak göleti KTK 2002   1 319,95
KARAAHMETLİ Karaahmetli göleti KTK 2002   7 90,00
3 PAMUKOVA C+P Pamukova Sağ Sahil C+P Geyve Sulama Birliği 2002   6 4.842,00
Pamukova Sol Sahil C+P Pamukova Sulama Birliği 2002   6 9.378,00
Toplam       14.220,00
SEYİTGAZİ Seyitgazi Battalgazi Sulama Birliği 2002   3 26.325,00
YARALI Yaralı Yukarı Sakarya Sulama Birliği 2002   1 10.530,00
SARICAKAYA C+P Sarıcakaya C+P Orta Sakarya Sulama Birliği 2002   24 4.888,80
Sarıcakaya P Ertuğrulgazi Sulama Birliği 2002   24 3.571,20
Toplam       8.460,00
HARMANKÖY Harmanköy KTK 2002   1 326,25
ESKİŞEHİR Eskişehir Sulama Birliği 2002   9 33.615,00
ÇUKURHİSAR Çukurhisar göleti Belediye 2002   3 540,00
ÇİFTELER C+P Çifteler C+P Sakaryabaşı Sulama Birliği 2002   1 5.580,00
HANKÖY GÖLETİ Hanköy göleti Belediye 2002   1 99,45
DEREYALAK Dereyalak göleti KTK 2002   16 256,50
ÖMERKÖY C+P Ömerköy göleti C+P KTK 2002   2 594,00
YUKARISÖĞÜT Yukarı Söğüt göleti KTK 2002   3 135,00
ASLANBEYLİ Aslanbeyli göleti KTK 2002   9 36,00
KAYMAZ Kaymaz Belediye 2002   11 749,25
KOÇAŞ II Koçaş II göleti KTK 2002   7 225,00
KURUÇAY Kuruçay göleti Belediye 2002   5 146,25
ÇAVDARHİSAR C+P Çavdarhisar C+P Sulama Birliği 2002   14 6.655,50
4 ULUIRMAK Uluırmak sağ sahil Sulama Birliği 2002   1 52.357,50
Uluırmak sol sahil Sulama Birliği 2002   1 6.142,50
Toplam       58.500,00
HELVADERE Helvadere göleti Belediye 2002   2 569,25
GÜZELYURT Güzelyurt göleti Belediye 2002   42 648,00
ÇİFTEVİ Çiftevi göleti Belediye 2002   16 759,60
KARAMAN Karaman Karaman Ovası Sulama Birliği 2002   3 42.875,22
MAY GÖLETİ May göleti KTK 2002   2 688,50
AKÖREN Akören göleti Belediye 2002   13 355,50
CİHANBEYLİ Cihanbeyli göleti Belediye 2002   3 4.349,03
ÇUMRA Çumra I.ve II.esas-Simi Alkara Çumra Sulama Birliği 2002   29 109.563,30
Çumra ova Ova Sulama Birliği 2002   29 78.504,30
Toplam       188.067,60
AYDOĞMUŞ Aydoğmuş göleti KTK 2002   4 607,50
DOĞANHİSAR Doğanhisar göleti Belediye 2002   49 1.030,50
İVRİZ İvriz Sağ Sahil  Sulama Birliği 2002   5 60.948,18
İvriz Akhüyük Çiller Sulama Birliği 2002   5 15.914,25
İvriz Sol Sahil ve Yıldızlı Sulama Birliği 2002   5 32.349,94
Toplam       109.212,37
ATLANTI Atlantı Ilgın Atlantı Sulama Birliği 2002   2 23.017,50
ILGIN P Ilgın P Ilgın Ovası P Sulama Birliği 2002   4 6.170,21
BULCUK Bulcuk göleti KTK 2002   12 1.000,35
OSMANCIK Osmancık göleti KTK 2002   4 418,50
EVLİYATEKKE Evliyatekke göleti KTK 2002   16 208,58
GEVREKLİ Gevrekli Sulama Birliği 2002   10 7.988,40
MURTAZA İnli Belediye 2002   15 1.398,60
Hacıabdullah Belediye 2002   15 1.449,00
Murtaza KTK 2002   15 680,40
Toplam       3.528,00
ALTINHİSAR Altınhisar göleti Belediye 2002   17 835,20
AKKAYA Akkaya göleti Bor Belediyesi 2002   4 5.832,00
5 KÖPRÜKÖY C+P Köprüköy Sağ Sahil C+P Sulama Birliği 2002   2 3.825,00
Köprüköy Sol sahil C Kesikköprü Karakeçeli Sul. Bir. 2002   2 2.907,00
  Toplam       6.732,00
ASARTEPE C+P Asartepe C+P Sulama Birliği 2002   7 2.025,00
ÇANILLI Çanıllı göleti KTK 2002   20 270,00
KIZILCA Kızılca göleti KTK 2002   16 91,80
SARIYAR Sarıyar Belediye 2002   1 270,00
ÜÇBAŞ Üçbaş göleti KTK 2002   1 96,00
KIRKÖY Kırköy göleti KTK 2002   1 48,60
KARAGÜNEY Karagüney göleti Pazar KTK 2002   1 141,53
ÇEŞTEPE Çeştepe göleti KTK 2002   1 107,09
BUCUK Bucuk göleti Yeni Bucuk Köyü Kalk. Koop. 2002   1 120,00
KARADERE Karadere göleti Eldivan Belediyesi 2002   34 151,20
KIZILIRMAK Kızılırmak Kızılırmak Sulama Birliği 2002   6 7.260,00
Kızılırmak Sağ Sahil Kula
Kızılırmak Sol Sahil 
TAŞKARACALAR Taşkaracalar göleti KTK 2002   1 11,70
DEMİRCİÖREN Demirciören göleti KTK 2002   1 9,90
ŞABANÖZÜ Şabanözü göleti Belediye 2002   24 255,00
KARAÖREN  Karaören göleti KTK 2002   1 144,00
MART  Mart göleti KTK 2002   49 204,60
ALACA Alaca Alaca İlçesi Belediye ve KHGB 2002   3 1.950,00
SİNCAN  Sincan göleti KTK 2002   3 282,00
GÖKÇEDOĞAN  Gökçedoğan göleti KTK 2002   22 390,00
PINARLI  Pınarlı göleti Ortaköy Belediyesi 2002   1 75,00
HASANDEDE Hasandede Belediye 2002   11 594,75
AHILIÇİPİ Ahılıçipi Belediye 2002   1 74,25
6 M.BAHÇELERİ P Mersin Mezitli P Yeşilsahil Sulama Birliği 2002   1 4.620,00
Mersin Bahçeleri P Mersin Sulama Birliği 2002   1 14.517,30
Toplam       19.137,30
HARUNİYE C+P Haruniye C+P Sabunsuyu Sulama Birliği 2002   1 11.973,00
CEYHAN Yeşilbucak Yeşilbucak Sulama Birliği 2002   2 4.017,60
Gazi Sulama Birliği 2002   2 37.152,00
Aslantaş Sulama Birliği 2002   2 32.149,44
Savrun Sulama Birliği 2002   2 25.276,32
Kadirli Kadirli Kesiksuyu Sulama Birliği 2002   2 21.280,32
Ceyhan Merkez Sulama Birliği 2002   2 94.677,12
Kösreli Sulama Birliği 2002   2 79.056,00
Mustafabeyli Sulama Birliği 2002   2 37.169,28
Cevdetiye Sulama Birliği 2002   2 32.024,16
Toplam       362.802,24
DÜZİÇİ Sabunsuyu Sağ Sahil Sabunsuyu Sulama Birliği 2002   1 2.887,02
KESİKSUYU Kesiksuyu Sağ Sahil (S-1) Yeşilbucak Sulama Birliği 2002   18 5.280,00
Kesiksuyu Sol Sahil Sumbas Sulama Birliği 2002   18 30.710,40
Toplam       35.990,40
KOZAN Kozan   Sulama Birliği 2002   3 29.127,00
YUVARLAKLI Yuvarlaklı Kalecik Sulama Birliği 2002   10 5.472,00
SEYHAN C+P Çukurova Üniversitesi P Çukurova Üniversitesi Rektörlüğü 2002   2 4.050,00
Kuzey Yüreğir Sulama Birliği 2002   2 32.805,00
Yeşilova ve Bağlar II P Yeşilova Sulama Birliği 2002   2 25.245,00
Seyhan Sulama Birliği 2002   2 24.367,50
Onköy Tarsus Onköy Sulama Birliği 2002   2 80.885,25
Çotlu Sulama Birliği 2002   2 16.368,75
Cumhuriyet ve Alihocalı P Cumhuriyet Sulama Birliği 2002   2 17.921,25
Yenigök Sulama Birliği 2002   2 12.582,00
Akarsu Sulama Birliği 2002   2 60.365,25
Güney Yüreğir Sulama Birliği 2002   2 114.007,50
Onüçköy ( Gazi ) Sulama Birliği 2002   2 43.159,50
Gökova Sulama Birliği 2002   2 28.950,75
Kadıköy Sulama Birliği 2002   2 66.204,00
Toroslar C+P Sulama Birliği 2002   2 92.475,00
Altınova Sulama Birliği 2002   2 41.512,50
Pamukova Sulama Birliği 2002   2 81.249,75
Çukurova  Sulama Birliği 2002   2 46.217,25
Yukarı Seyhan Sulama Birliği 2002   2 33.041,25
Toplam       821.407,50
YARSELİ C+P Yarseli C+P Sulama Birliği 2002   8 24.480,00
HASSA Hassa Sulama Birliği 2002   1 12.852,00
KIRIKHAN Kırıkhan S-2 Karasu Sulama Birliği 2002   1 11.831,40
Kırıkhan S-1 Kırıkhan Sulama Birliği 2002   1 15.762,60
Toplam       27.594,00
SAMANDAĞ P Samandağ Sol Sahil P-3 Tekebaşı Belediyesi 2002   1 165,60
Samandağ P-1,P-2 Sulama Birliği 2002   1 1.251,90
Toplam       1.417,50
LİMONLU Limonlu Limonlu Kumkuyu Bel.Su ve Sul.Bir. 2002   1 189,00
BERDAN C+P Berdan Sağ ve Sol Sahil C+P Sahil Sulama Birliği 2002   2 53.379,41
KARAİSALI Karaisalı Sulama Birliği 2002   47 10.365,75
7 BEDİRKALE Bedirkale Bedirkale Barajı Sulama Birliği 2002   50 10.152,00
ARTOVA Artova göleti Belediye 2002   30 1.350,00
TOKAT C+P  Tokat Sağ Sahil C+P (Gümenek) Tokat Sul.Yk .Yeşil Gümenek Sul.Bir.   2002   2 8.040,00
Tokat Sağ Sahil C+P Tokat Kazova Sağ Sahil Dökmetepe Sul.Bir. 2002   2 11.280,00
Tokat Yk. Sağ Sahil C+P Tokat Sulaması Yukarı Sağ Sahil Sul. Bir. 2002   2 6.000,00
Tokat Sol Sahil (Pazar) Tokat Kazova Sol Sahil Sulama Birliği 2002   2 18.720,00
Toplam       44.040,00
ERBAA C+P Erbaa Sol Sahil C+P Erbaa Sulaması Sulama Birliği 2002   9 11.610,00
Erbaa Sağ Sahil Karayaka P Erbaa Sağ Sahil Sulama Birliği 2002   9 5.940,00
Toplam     17.550,00
DOĞANTEPE Doğantepe göleti Belediye 2002   2 720,00
GEDİKSARAY Gediksaray Saray Sulama Birliği 2002   40 2.970,00
GÜMÜŞHACIKÖY Gümüşhacıköy  Sulama Birliği 2002   6 9.450,00
ÇİTLİ Çitli göleti Beşköy Sulama Birliği 2002   2 1.597,50
YENİKÖY Yeniköy göleti Hamamözü Belediyesi 2002   1 735,00
SARIBUĞDAY Sarıbuğday göleti Kızıleğrek KTK 2002   4 216,00
PAŞA Paşa göleti Hırka Köyü Sulama Kooperatifi 2002   32 1.050,00
SULUOVA C+P Suluova Sağ Sahil DSİ Yedikır Barajı Sulama Birliği 2002   3 15.600,00
Suluova Sol Sahil C+P Sulama Birliği 2002   3 18.000,00
Toplam       33.600,00
BAYIRLI Bayırlı göleti KTK 2002   10 255,00
YERKOZLU C+P Yerkozlu C+P Taşova Sulama Birliği 2002   1 3.037,50
KOZANSIKI Kozansıkı göleti KTK 2002   15 135,00
NİKSAR Niksar Sağ Sahil Ayvaz Sulama Birliği 2002   5 5.250,00
Niksar Yk. Sol Sahil Boğazbaşı Sulama Birliği 2002   5 2.520,00
Niksar Aşağı Sol Sahil Kelkit Sulama Birliği 2002   5 4.830,00
Toplam       12.600,00
ULUÖZ Uluöz göleti KTK 2002   35 163,20
ÇADIRKAYA P Çadırkaya P KTK 2002   46 480,00
ZİLE Zile Sol Sahil Sulama Birliği 2002   14 7.200,00
BÜYÜKAKÖZ Büyükaköz göleti KTK 2002   45 135,00
8 ERZİNCAN C+P Erzincan Sol Sahil C+P Sulama Birliği 2002   40 21.508,50
Erzincan Sağ Sahil Üzümlü P Üzümlü Sulama Kooperatifi 2002   40 2.624,70
Erzincan Sağ Sahil Altınbaşak Ada Erzincan Altınada Sulama Birliği 2002   40 7.020,00
Toplam       31.153,20
PATNOS Patnos Sulama Birliği 2002   21 3.450,00
KÖYCEĞİZ Köyceğiz göleti Karayazı Belediyesi 2002   2 1.802,25
PALANDÖKEN Palandöken göleti Tekederesi KTK 2002   4 357,00
9 SULTANSUYU Sultansuyu Sağ Sahil S-3 Sulama Birliği 2002   45 8.272,80
Sultansuyu Sol Sahil S-2 Sultansuyu Sulama Birliği 2002   45 7.200,00
Toplam       15.472,80
KARAKOÇAN Karakoçan KHGB 2002   8 810,00
TADIM Tadım göleti KTK 2002   50 325,08
PALU-KOVANCILAR P Kovancılar P Kovancılar Sulama Birliği 2002   9 5.400,00
SUÇATI Suçatı Akçadağ Suçatı Sulama Birliği 2002   1 7.020,00
POLAT Polat Sulama Birliği 2002   8 4.050,00
10 GÖZEGÖL Yıldız göleti Derik ilçesi Belediye ve KHGB 2002   26 99,45
Beşpınar göleti Çınar İlçesi KHGB 2002   26 104,40
Ortaviran göleti
Künreş göleti
Gözegöl göleti Sulama Birliği 2002   26 247,50
Toplam       451,35
GARZAN KOZLUK Garzan Kozluk Sulama Birliği 2002   43 3.774,00
DEVEGEÇİDİ Devegeçidi Sulama Birliği 2002   2 9.315,00
KIRKAT Kırkat göleti Gercüş İlçesi ve KHGB 2002   10 157,50
HALİLAN Halilan Çermik Halilan Sulama Birliği 2002   2 742,50
ÇINAR GÖKSU Çınar Göksu Sulama Birliği 2002   43 8.059,50
DERİK DUMLUCA Dumluca Derik Dumluca Sulama Birliği 2002   38 2.790,00
NUSAYBİN Nusaybin Nusaybin Çağçağ Sulama Birliği 2002   3 7.230,60
DİRSEKLİ Dirsekli İdil İlçesi Belediye ve KHGB 2002   25 73,50
NERDÜŞ Nerdüş Silopi Nerdüş Sulama Birliği 2002   9 1.239,00
11 KİRİŞHANE P Kirişhane P  Abdurrahman Mahallesi Sul. Koop. 2002   22 1.069,20
HAYRABOLU Hayrabolu Sulama Kooperatifi 2002   1 6.484,80
KAYALIKÖY Kayalıköy Sulama Kooperatifi 2002   2 14.175,00
TEMREZLİ Temrezli göleti KTK 2002   50 210,60
KARASATI Karasatı göleti Karasatı Köyü Sulama Kooperatifi 2002   50 332,42
ÇAVUŞKÖY Çavuşköy göleti KTK 2002   1 204,75
KUMDERE Kumdere göleti KTK 2002   9 21,60
MECİDİYE Mecidiye göleti KTK 2002   1 75,00
KAVAKDERE Kavakdere göleti Paşayiğit KTK 2002   2 138,00
MUZALIDERE Muzalı göleti Çobançeşme KTK 2002   2 61,50
BOZTEPE Boztepe göleti KTK 2002   2 64,98
KORUKLU Koruklu göleti KTK 2002   3 104,40
KOCADERE Kocadere göleti Keşan Merkez Sulama Kooperatifi 2002   1 201,60
KADIKÖY Kadıköy göleti KTK 2002   43 108,00
YENİMUHACİR Yenimuhacir göleti Belediye 2002   50 137,70
KAVAKLI Kavaklı göleti KTK 2002   4 28,80
KÜPDERE Küpdere göleti KTK 2002   7 105,00
KERAMETTİN Keramettin göleti Keramettin Köyü Sulama Kooperatifi 2002   15 432,00
KURTBEY Kurtbey göleti Belediye 2002   36 445,50
BÜLBÜLDERESİ Bülbülderesi göleti Uzunköprü Belediyesi 2002   1 56,25
BEYKONAK Beykonak göleti KTK 2002   3 135,00
YAĞMURCA Yağmurca göleti KTK 2002   41 97,20
ÜSKÜP Üsküp göleti Belediye 2002   12 128,70
SOFUHALİL Sofuhalil göleti KTK 2002   46 60,75
SARICAALİ Sarıcaali göleti KTK 2002   40 32,40
BIYIKALİ Bıyıkali göleti Sulama Kooperatifi 2002   33 306,00
12 UZUNLU Uzunlu Boğazlıyan Sulama Birliği 2002   50 12.999,60
KAYNAR P Kaynar P  Belediye 2002   48 776,10
PAŞAKÖY Paşaköy Sulama Birliği 2002   55 14.659,20
EKİNCİLER Ekinciler KTK 2002   8 1.092,00
TACİN Tacin Topsöğüt (Tacin )KTK 2002   17 162,00
ZAMANTI-AYŞEPINAR Ayşepınar KTK 2002   30 231,00
ŞEYHLİ Şeyhli göleti Belediye 2002   50 828,63
YEMLİHA Yemliha KTK 2002   15 2.160,00
SARIMSAKLI C+P Sarımsaklı C Sulama Birliği 2002   1 14.850,00
Sarımsaklı P Sulama Birliği 2002   1 7.290,00
Toplam       22.140,00
MÜŞKER Müşker Hisarcık Belediyesi 2002   4 1.080,00
EFKERE Efkere göleti Gesi Belediyesi 2002   14 13,65
REŞADİYE Talas Reşadiye Erciyes Belediyesi 2002   3 346,50
AĞCAŞAR Ağcaşar Sulama Birliği 2002   1 9.540,00
KOVALI Kovalı Sulama Birliği 2002   3 6.864,00
TEVLİYAT ARKI Tevliyat arkı Yeşilhisar Belediyesi 2002   3 2.400,00
TATLARIN Tatların Belediye 2002   2 921,60
KUMTEPE Kumtepe göleti Killik KTK 2002   2 645,30
FEHİMLİ Fehimli göleti Sulama Birliği 2002   1 1.633,50
YAHYASARAY Yahyasaray Sulama Birliği 2002   21 3.092,40
YALINTAŞ Yalıntaş göleti Sulama Birliği 2002   50 3.949,20
13 BUCAK P Bucak P Bucak Pompaj Sulama Birliği 2002   22 2.880,00
KÖPRÜÇAY Köprüçay Sağ Sahil C+P Köprüçay Sağ Sahil Sulama Birliği 2002   1 26.568,00
Köprüçay Sol Sahil C+P Sulama Birliği 2002   1 9.720,00
Toplam       36.288,00
ÇIPLAKLI Kömürcüler Çıplaklı P Döşemealtı Pompaj Sulama Birliği 2002   47 2.250,00
KIRKGÖZLER-YENİKÖY Kırkgözler Yeniköy Kırkgözler Sulama Birliği 2002   8 2.400,00
BOĞAÇAY Karaman sağ sahil Sulama Birliği 2002   3 4.620,00
Karaman sol sahil (Kapuz) Sulama Birliği 2002   3 2.520,00
Toplam       7.140,00
DEMRE Demre Sol Sahil Beymelek Belediyesi 2002 9 3.000,00
AKSU Aksu Karaöz C+P Karaöz Belediyesi 2002   20 5.760,00
Aksu Sağ Sahil Aksu Perge Sulama Birliği 2002   20 25.200,00
Aksu Sol Sahil Aksu Güney Sulama Birliği 2002   20 10.800,00
Aksu I.ve II.merhale Aksu Orta Sulama Birliği 2002   20 7.200,00
Aksu I.ve II.merhale Aksu Kuzey Sulama Birliği 2002   20 12.888,00
Toplam       61.848,00
EKŞİLİ Ekşili göleti  KTK 2002   4 288,00
ELMALI-KIŞLA P Elmalı Kışla P Elmalı Belediyesi 2002   19 1.650,00
MURSAL P Mursal P Sulama Birliği 2002   3 2.100,00
FİNİKE-TEKKE-ALAKIR C+P Yeniceköy Sulama Birliği 2002   1 6.337,50
Salur KTK 2002   1 1.267,50
Hasyurt Belediye 2002   1 5.362,50
Sahilkent Belediye 2002   1 7.312,50
Başgöz Turunçova Belediyesi 2002   1 7.312,50
Kumluca C+P Belediye 2002   1 5.362,50
Mavikent P Belediye 2002   1 487,50
Toplam       33.442,50
KEMER C+YAS Kemer C+YAS Sulama Birliği 2002   4 2.100,00
TEKİROVA Tekirova KTK 2002   4 540,00
DİKENLİ Dikenli Küçükköy Belediyesi 2002   8 1.260,00
KOZAĞACI Kozağacı göleti Sulama Birliği 2002   1 1.200,00
YELTEN Yelten göleti Belediye 2002   50 1.050,00
MANAVGAT P Manavgat Sağ Sahil Sulama Birliği 2002   1 22.500,00
ALARA C+P Alara Sağ Sahil Sulama Birliği 2002   4 3.000,00
Alara sol sahil Sulama Birliği 2002   4 3.000,00
Toplam       6.000,00
KARABÜK P Karabük P KTK 2002   3 120,00
SAĞIRİN P Sağırin P KTK 2002   1 300,00
15 AKÇAKALE YAS P Şemşettin Güneren P (GAP) GAP Sulama Birliği 2002   1 6.846,75
Topçu Gündaş P Sulama Birliği 2002   1 6.255,00
Yalınlı Onortak P Sulama Birliği 2002   1 8.471,25
Sevimli Elveren P Sulama Birliği 2002   1 8.347,50
Enstitü Ünitesi Akçakale Tar.Arşt.Ens.Md. 2002   1 607,50
Toplam       30.528,00
HACIHIDIR Hacıhıdır Sulama Birliği 2002   20 2.184,00
17 ARINCIK Arıncık Muş Ovası Sulama Birliği 2002   6 2.193,75
GÜRPINAR Gürpınar Sulama Birliği 2002   44 9.900,00
18 BELENLİ Belenli göleti Sulama Birliği 2002   2 1.410,00
YALVAÇ Yalvaç Yalvaç Sulama Birliği 2002   2 1.890,00
ATABEY P Atabey P Atabey Sulaması Sulama Birliği 2002   36 22.455,00
BOĞAZOVA C+P Yukarı Gökdere P Toprak-Su Kooperatifi 2002   1 480,00
Serpi P KTK 2002   1 480,00
Boğazova C+P Eğirdir Meyve Üreticileri Birliği 2002   1 3.360,00
Toplam       4.320,00
HOYRAN P Hoyran P Sulama Birliği 2002   2 3.360,00
KARAKUYU C+P Karakuyu C+P Dinar İlçesi Bel.ve KHGB 2002   8 4.632,00
PINARLI Pınarlı göleti KTK 2002   49 695,25
ERKMEN Erkmen göleti Belediye 2002   28 156,60
BAYAT Bayat göleti Bayat İlçesi ve Köyleri Tar.Kalk.Koop. 2002   8 496,80
ÇILDIRIM C+P Çıldırım C+P Emirdağ İlçesi KHGB 2002   7 3.780,00
TINAZTEPE Tınaztepe göleti Belediye 2002   12 885,60
SERBAN Serban göleti Belediye 2002   50 1.300,50
KAYABELEN Kayabelen göleti Şuhut İlçesi Bel. Ve KHGB 2002   14 800,70
KOZAĞACI Kozağacı Belediye 2002   1 409,50
GÖLHİSAR Gölhisar Sulama Birliği 2002   39 12.965,40
TEFENNİ Tefenni göleti Belediye 2002   50 321,75
DEREKÖY Dereköy göleti KTK 2002   1 31,05
ATABEY GÖLETİ Atabey göleti Belediye 2002   40 338,63
BAĞARASI Bağarası göleti Gönen Belediyesi 2002   31 262,35
19 DELİİLYAS Deliilyas göleti Deliilyas Belediyesi 2002   48 308,55
YAPIALTIN Yapıaltın Şarkışla Yapıaltın Sulama Birliği 2002   1 1.128,00
SARIÇAL Sarıçal göleti KTK 2002   8 151,80
KILDIR Kıldır göleti KTK 2002   14 557,18
HARMANCIK Harmancık göleti KTK 2002   48 660,15
20 KINIK Kınık göleti Gözebaşı KTK 2002   10 74,25
ÇELİKHAN C+P Çelikhan C+P Çelikhan Pınarbaşı Sulama Birliği 2002   4 1.065,00
İNCESU İncesu göleti Küçük Hasancık KTK 2002   50 361,08
GÖZEBAŞI Gözebaşı göleti KTK 2002   48 94,50
HASANCIK Hasancık göleti Uludam KTK 2002   49 214,14
HANCAĞIZ Hancağız Sulama Birliği 2002   7 6.093,75
ZÜLFİKAR Zülfikar göleti Damlacık KTK 2002   30 87,75
K.MARAŞ Kahramanmaraş Sol Sahil Kartalkaya Sol Sahil Sulama Birliği 2002   11 31.320,00
Kahramanmaraş Sağ Sahil Kartalkaya Sağ Sahil Sulama Birliği 2002   11 22.680,00
Toplam       54.000,00
ANDIRIN Andırın Aşağı Andırın Sulama Birliği 2002   1 3.251,25
KIZILİNİŞ Kızıliniş göleti Türkoğlu Belediyesi 2002   50 592,80
21 BAKLAN Baklan Sağ Sahil P Yeşil Çivril Sağ Sahil Sulama Birliği 2002   46 39.375,00
Baklan Sol Sahil P Sulama Birliği 2002   46 90.195,00
Toplam       129.570,00
KESTEP Kestep I P Kabaağaç KTK 2002   31 97,88
Kestep II P Minare KTK 2002   31 435,38
Kestep III P Yakabağ KTK 2002   31 405,00
Eldirek Karaçulha Sulama Birliği 2002   31 911,25
Akbük Sulama Birliği 2002   31 4.050,00
Eşen Sulama Birliği 2002   31 14.023,13
Toplam       19.922,63
FETHİYE Zorlar,Uğurlu ve Ören Sağ Sahil Kemer Sulama Birliği 2002   1 2.249,10
Kadıköy Sulama Birliği 2002   1 3.557,40
Karaçulha Sulama Birliği 2002   1 3.616,20
Yanıklar  Sulama Birliği 2002   1 1.381,80
Toplam       10.804,50
AYDIN C+P Aydın C+P Aydın Ovası Sulama Birliği 2002   31 87.000,00
SÖKE Söke  Söke Ovası Sulaması Sulama Birliği 2002   1 158.791,86
SARAYKÖY Yenice Sol Sahil Saray Sulama Birliği 2002   1 7.898,63
Yenice Sağ Sahil Büyük Menderes Sulama Birliği 2002   1 2.613,75
Toplam       10.512,38
KELEKÇİ Kelekçi Sol Sahil Kelekçi Sulama Birliği 2002   1 3.066,00
Alcı Gölcük Sulama Birliği 2002   1 2.100,00
Toplam       5.166,00
ÇÜRÜKSU Baldan Honaz İlçesi KHGB 2002   3 1.665,30
Çürüksu Sağ Sahil Bereket Sulama Birliği 2002   3 12.803,70
Çürüksu Sol Sahil Gökpınar Sulama Birliği 2002   3 4.673,76
Toplam       19.142,76
NAZİLLİ Nazilli Sağ Sahil Sulama Birliği 2002   2 35.740,68
Nazilli Sol Sahil Sulama Birliği 2002   2 43.589,03
Toplam       101.250,00
TOPÇAM C+P Topçam C+P Sulama Birliği 2002   1 11.610,00
KAHVEDERESİ Kahvederesi göleti Karacasu Belediyesi 2002   22 105,30
AKÇAY Akçay Sağ Sahil Sulama Birliği 2002   3 36.456,00
Akçay Sol Sahil Sulama Birliği 2002   3 26.124,00
Toplam       62.580,00
IŞIKLI Işıklı Sulama Birliği 2002   1 6.435,00
23 KÖSENÇAYIRI-DERİNGÖZ Kösençayırı Deringöz göleti Tosya Belediyesi 2002   42 981,75
24 IĞDIR  Batı Iğdır Yeşilığdır Sulama Birliği 2002   38 92.472,75
Doğu Iğdır Aralık Aralık İlçesi ve Köylerinin Sul. Bir. 2002   38 85.410,00
Toplam       177.882,75
25 OVACIK Ovacık göleti KTK 2002   13 194,40
SINDIRGI C+P  Küçükbükü P KTK 2002   1 386,40
Sındırgı C+P Sındırgı Ovası Köyleri Sulama Birliği 2002   1 7.589,40
Toplam       7.975,80
KAVAKLI Kavaklı göleti KTK 2002   43 437,40
BALIKESİR C+P Balıkesir C+P Balıkesir Ovası Köyleri Sulama Birliği 2002   1 15.600,00
KARACAÖREN  Karacaören Sol Sahil Karacaören KTK 2002   1 81,00
Karacaören Sağ Sahil Halkapınar KTK 2002   1 10,80
Toplam       91,80
ALİDEMİRCİ Alidemirci göleti KTK 2002   4 76,05
BİGADİÇ C+P Bigadiç C+P Bigadiç İlçesi Mahalli İdareler KHGB 2002   1 6.982,50
DEĞİRMENLİ Değirmenli göleti 2002   7 266,18
ŞAHİNBURGAZ Şahinburgaz göleti Çayağzı KTK 2002   47 165,90
SOĞUKSU Soğuksu göleti KTK 2002   49 209,55
KOCABEY Kocabey göleti KTK 2002   2 101,25
SÖVE Söve Sağ Sahil Söve KTK 2002   23 78,30
Söve Sol Sahil Göbel Belediyesi 2002   23 175,50
Toplam       253,80
ÇANAKKALE C+P Sol Sahil C+Kalabaklı P Kepez ve Çevre Köyleri Tar.Kalk.Koop. 2002   2 1.327,65
Sol Sahil Saraycık Saraycık Köyü Tar. Kalk.Koop. 2002   2 556,50
Sol Sahil Sarıcaeli Sarıcaeli Tar.Kalk.Koop. 2002   2 413,40
Sağ Sahil Karacaören Karacaören Tar.Kalk.Koop. 2002   2 1.033,50
Sağ Sahil Özbek Özbek Köyü Sulama Kooperatifi 2002   2 739,35
Toplam       4.070,40
KOYUNYERİ Koyunyeri göleti Sulama Kooperatifi 2002   1 328,35
ULUKÖY Uluköy göleti Sulama Kooperatifi 2002   28 299,25
FINDIKLI Fındıklı göleti KTK 2002   4 175,50
ALPAGUT Alpagut göleti Sulama Kooperatifi 2002   4 450,00
ŞAMLI Şamlı göleti Belediye 2002   47 935,55