DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ETİK KOMİSYONU


 Başkan

:  

Ömer ÖZDEMİR

Genel Müdür Yardımcısı

 Üye

:

Şadiye YALÇIN

İçmesuyu Dairesi Başkanı

 Üye

:

Osman HORZUM

İç Denetçi

 Üye

:

Hasan KARAHAN

Hukuk Müşaviri

 Üye

:

Serhat SAYINER

Destek Hizmetleri Dairesi Başkan Yardımcısı

 Üye

:

Tahsin Kürşat ÖZEKE

Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığı Şube Müdürü