Hidroelektrik Santralların Su Kullanım Anlaşmaları

6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu ve bu Kanuna istinaden çıkarılan Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde halen piyasada faaliyet gösteren veya gösterecek tüzel kişiler tarafından hidroelektrik enerji üretim tesisleri kurulması ve işletilmesine ilişkin üretim, otoprodüktör, otoprodüktör grubu lisansları için DSİ ve tüzel kişiler arasında düzenlenecek Su Kullanım Hakkı Anlaşması imzalanması işlemlerinde uygulanacak usul ve esasların belirlenmesine yönelik hazırlanan “Elektrik Piyasasında Üretim Faaliyetinde Bulunmak Üzere Su Kullanım Hakkı Anlaşması İmzalanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” 26.06.2003 tarih ve 25150 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

Bu çerçevede aşağıdaki Tablo-2, Tablo-3, Tablo-4, Tablo-5, Tablo-6 ve Tablo-7’de ilan edilen projelere Su Kullanım Hakkı Anlaşması Yönetmeliğinde belirtilen esaslar dahilinde tüzel kişiler tarafından müracaat edilebilmektedir. Tablo-2, Tablo-4, Tablo-5 ve Tablo-7’nin altında beyaz olarak duran projeler başvuru bekleyenleri; açık yeşil olarak yayınlanmış olanlar bir şirket tarafından başvurusu yapılmış ve 30 günlük ilan süresi (son başvuru tarihi dikkate alınarak) içerisinde başvuru yapılabilecek projeleri; koyu yeşil olanlar ise başvuruya kapanmış projeleri ifade etmektedir.

Tablolarda ilan edilmiş olup beyaz ve açık yeşil olan projelere müracaat etmek isteyen firmaların izleyecekleri yol aşağıda verilmektedir (detaylı bilgi için Su Kullanım Hakkı Anlaşması Yönetmeliğinin incelenmesi gerekmektedir)

 

Tablo-1 (Türkiye’nin Hidroelektrik Santral Projeleri Listesi)

Tablo-2(DSİ Tarafından Geliştirilen ve Su Kullanım Anlaşması Yapmak Üzere Şirketler Tarafından Müracaat Edilebilecek Hidroelektrik Enerji Projelerinin Listesi) 

Tablo-3(Tüzel Kişiler Tarafından Geliştirilen Projeler Listesi) (15.10.2007 tarihi itibariyle tüzel kişiler tarafından geliştirilen yeni proje başvuruları kabul edilmemektedir.)

Tablo-4(DSİ Tarafından İnşa Edilmekte Olan Projeler Kapsamında, HES Kısmı Başvuruya Açılan Projeler)
 
 Tablo-5 (İkili Anlaşmalar Kapsamından Çıkarılmış Olup, Müracaat Edilebilecek HES Projeleri)

Tablo-6  (Yap İşlet Devret (YİD) Kapsamından Çıkarılan HES Projeleri)

Tablo-7 (Grup Hidroelektrik Santral Projeleri Listesi) 

 

BANKA HESAP NUMARALARI :


VAKIFLAR BANKASI T.A.O.
Ankara Yenişehir Şubesi 
HESAP ADI IBAN
Hidrolojik katkı payı gelirleri TR10 0001 5001 5800 7302 9170 41
Ortak tesis enerji hissesi katılım payı TR53 0001 5001 5800 7302 9171 40
Havza hidrolik gözlem, değerlendirme ve kontrol hizmeti bedeli TR45 0001 5001 5800 7302 9171 87
Proje hizmet bedeli TR25 0001 5001 5800 7302 9172 56
Proje kontrol hizmeti ve rapor temin bedelleri, başvuru ücretleri TR53 0001 5001 5800 7302 9173 34
Enerji Kaybının Tahsilatı TR10 0001 5001 5800 7303 1008 56   
 Önemli not: 01.01.2015 tarihinden itibaren Ziraat Bankasına ait hesap numaralarımız kullanılmayacaktır. 


Şemalar