4. ULUSAL TAŞKIN  SEMPOZYUMU  SUNULARI  (23-25 Kasım 2016) Başlık Tarih
1-TÜRKİYE’DE TAŞKIN KONTROLÜ FAALİYETLERİNİN GENEL DEĞERLENDİRİLMESİ (B. SELEK)
12.12.2016
3-TAŞKINLARDA BÜTÜNCÜL HAVZA YAKLAŞIMINDAHAVZA AMENAJMAN PLANLARININ ÖNEMİ (İ. ERSOY)
12.12.2016
4-RİZE İLİ SEL VE TAŞKINLARI NEDENLERİ ZARARLARI VE ALINMASI GEREKEN TEDBİRLER (T. YÜKSEK)
12.12.2016
5-TÜRKİYEDE TAŞKIN MEVZUATI VE AB TAŞKIN DİREKTİFİ (S. ÖZCAN)
12.12.2016
6-ŞEHİR TAŞKINLARININ TAHMİNİNDE YAĞIŞ ŞİDDET SÜRE TEKERRÜR ANALİZİ RİZE İLİ İÇİN BİR UYGULAMA (Ö. YÜKSEK)
12.12.2016
7-HATAY AMİK OVASINDA MEYDANA GELEN TAŞKINLARIN CBS KULLANILARAK DEĞERLENDİRİLMESİ (M. DAĞDEVİREN)
12.12.2016
8-ŞANLIURFA ÖZELİNDE TAŞKINLARIN TARİHSEL SÜREÇTE DEĞERLENDİRİLMESİ (K. YENİGÜN)
12.12.2016
9-ORDU'DA MEYDANA GELEN SEL-TAŞKIN-SU BASKINI ve HEYELAN OLAYLARININ GENEL DEĞERLENDİRMESİ (A. DEMİR)
12.12.2016
10-YENİLİKÇİ TİP TAŞKIN KONTROL SİSTEMLERİ VE TÜRKİYE DE UYGULAMA İMKANLARI (H. KUDUBAN)
12.12.2016
11-DOĞU KARADENİZ BÖLGESİNDE TAŞKIN VE RÜSUBAT KONTROLÜ İÇİN DSİ TARAFINDAN YAPILAN ÖNCÜ ÇALIŞMALAR (İ. ERDOĞAN)
12.12.2016
12-AKIM DERİNLİĞİ VERİSİ KULLANAN VE TEMEL DENKLEMLERE DAYANAN BİR YÖNTEM İLE GERİYE DOĞRU TAŞKIN ÖTELEME (G. TAYFUR)
12.12.2016
13-KARABÜK VE YENİCE BÖLGELERİNDE TAŞKIN MODELLEME ÇALIŞMALARI (İ. UÇAR)
12.12.2016
14-ANTALYA HAVZASI TAŞKIN RİSK HARİTALARI VE ÖNERİLEN TEDBİRLER (A. M. ÖZALTIN)
12.12.2016
15-TAŞKIN DEBİLERİNİN TAHMİNİ İÇİN OLASILIK MODELİ YAKLAŞIMI (B. ÖNÖZ)
12.12.2016
16-TAŞKIN MODELLEMELERİNDE SAYISAL YÜKSEKLİK MODELLERİNİN (SYM) HASSASİYETİNİN ÖNEMİ (G. DEMİR)
12.12.2016
17-FARKLI YAĞIŞ VERİ SETLERİNİN TAŞKIN MODELLEMESİNDEKİ KULLANIMININ DEĞERLENDİRİLMESİ (Z. AKYÜREK)
12.12.2016
18-TAŞKIN TEHLİKE HARİTALARI TÜRKİYE VE AVRUPA ÜLKELERİNDE YAPILAN ÇALIŞMALARIN KARŞILAŞTIRILMALI OLARAK İRDELENMESİ (Ç. M. KAYA)
12.12.2016
19-YEŞİLIRMAK HAVZASI TAŞKIN TEHLİKE HARİTALARI (T.F. GİRAYHAN)
12.12.2016
20-COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ İLE TAŞKIN RİSK ALANLARININ BELİRLENMESİ ARTVİN İLİ ÖRNEĞİ (K. OĞUZ)
12.12.2016
21-ANTALYA KEMER İLÇESİ İÇİN SENTETİK YÖNTEMLERLE TAŞKIN ANALİZİ (S. İŞLER)
12.12.2016
22-TOPUK EROZYONU VE KAZILARIN YAMAÇLARDA HEYELAN OLUŞUMUNA ETKİSİNİN ÖRNEKLERLE İNCELENMESİ (T. KORALAY)
12.12.2016
23-MUŞ İLİNDE YAŞANAN SEL VE TAŞKINLARIN JEOMORFOLOJİK AÇIDAN DEĞERLENDİRİLMESİ (İ. DÖLEK)
12.12.2016
24-ERZİN İÇMELER TAŞKINA MARUZ ALAN İLANI (C.KILIÇASLAN)
12.12.2016
25-DOĞU KARADENİZ BÖLGESİNDE TAŞKINLARIN HEYELANLARA ETKİSİ (B. BİLGİÇ)
12.12.2016
26-DEVREK HEYELANININ ÇOMAKLAR DERESİNE ETKİSİ (C. YILDIZ)
12.12.2016
27-TAŞKIN AFETİNDE AMATÖR TELSİZ HABERLEŞMESİ (İ. ÇAKMAK)
12.12.2016
28-AKARSULARDA YAPILAN BOY KISALTMALARININ ETKİLERİ (N. EROĞLU)
12.12.2016
29-DOĞU KARADENİZ SAHİL KESİMİNDE TAŞKIN ETKİSİNİN TAŞKIN TEHLİKE HARİTALARI İLE ANALİZİ (B. TURAN)
12.12.2016
30-TAŞKIN TESİSLERİ VE DERE YATAKLARINA YAPILAN MÜDAHALELER (H. EROĞLU)
12.12.2016
31-MERİÇ HAVZASI TAŞKINLARINA ALTERNATİF ÇÖZÜM ÖRNEĞİ KENT ALANI DIŞINDAKİ YERALTI DEŞARJ KANALLARI (G-CANS) PROJESİ (E. KESGİN)
12.12.2016
32-YUKARI HAVZA ISLAH ÖNLEMLERİ KAPSAMINDA YENİ BİR UYGULAMA SÜZÜCÜ TERSİP BENTLERİ (İ. BİROĞLU)
12.12.2016
33-TAŞKIN HESAPLARINDA KULLANILAN SENTETİK YÖNTEMLERİN KÜÇÜK ÖLÇEKLİ SULAMA GÖLETLERİ ALT HAVZALARINA UYARLANMASI YAYLALIK GÖLETİ ÖRNEĞİ (M. ÇETİN)
12.12.2016
34-OLASI İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİN EKSTREM YAĞIŞ VE AKIMLARA ETKİLERİNİN İNCELENMESİ İSTANBUL ÖMERLİ HAVZASI ÖRNEĞİ (İ. YÜCEL)
12.12.2016
35-AKARSULARDA SEDİMENT TAŞINIMI TAHMİNİNİN TAŞKIN KONTROLÜNDEKİ ROLÜ (B. YILMAZ)
12.12.2016
36-DOĞU KARADENİZ HAVZASINDA YAPAY SİNİR AĞLARI İLE BÖLGESEL TAŞKIN FREKANS ANALİZİ (T. ANILAN)
12.12.2016
37-YUKARI HAVZA SEL KONTROLÜ EYLEM PLANI VE UYGULAMALARI (İ. BOZTAŞ)
12.12.2016
38-SEL VE TAŞKIN AFETLERİNDE TAHMİN VE ERKEN UYARI SİSTEMLERİ ULUSAL VE ULUSLARARASI ÖRNEKLER (C. GÖL)
12.12.2016
39-BORÇKA'DA MEYDANA GELEN SEL AFETİNİN METEOROLOJİK ANALİZİ (S. ÇELİK)
12.12.2016
40-TAŞKIN ARIZA VE MÜDAHELE BİLGİ İŞLETİM SİSTEMİ (E. DİREKÇİ)
12.12.2016
41-ANİ TAŞKIN MODELLEMESİ İÇİN HİDROLOJİK PARAMETRELERİN ÇIKARILMASI (M. AKSOY)
12.12.2016
42-ARTVİN ARHAVİ TAŞKINININ FFGS ÜRÜNLERİ İLE ANALİZİ VE TAŞKIN DEBİ HESABI (E. OĞUZ)
12.12.2016
43-ÇANKIRI ŞEHİR MERKEZİ DEREİÇİ ISLAH ÇALIŞMALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ (C. GÖL)
12.12.2016
44-TARIMSAL DRENAJ HAVZALARINDA TAŞKIN DEBİLERİNİN SWAT MODELİ İLE TAHMİNİ (M. ÇETİN)
12.12.2016
45-SAKARYA HAVZASI TAŞKIN RİSKİ ÖN DEĞERLENDİRMESİ (S. B. FINDIK)
12.12.2016
46-ULUSAL DÜZEY TÜRKİYE AFET MÜDAHELE PLANI (TAMP) ALT UZANTISINA BİR ÖRNEK KARABÜK AFET MÜDAHELE PLANININ TEST EDİLMESİ (B. BALUN)
12.12.2016
47-DENİZ SU SEVİYESİNİN TAŞKIN ALANLARINA ETKİSİ (H.İ. BURGAN)
12.12.2016
48-TAŞKIN VE SEL KORUMADA YUKARI HAVZADA OGM TARAFINDAN YAPILAN ÇALIŞMALAR (B. GÜNEŞ)
12.12.2016
49-TAŞKIN MAKSATLI BARAJLARIN İŞLETME POLİTİKALARININ BELİRLENMESİNDE BERDAN BARAJI ÖRNEĞİ (F.MALKOÇ)
12.12.2016