Doğu Karadeniz Bölgesi Heyelan ve Taşkınları Sempozyumu-10,11 Şubat 2011-Trabzon 
SEMPOZYUM SUNULARI

10-11 ŞUBAT 2011- SUNUMLARI
Başlık Tarih
1-1-Yanlış Arazi Kullanımı ve Uygunsuz Yapılaşmanın Taşkınlar Üzerindeki Etkisi - Prof.Dr. Basri ERTAŞ
04.01.2012
1-3-Yer Seçiminde Jeolojik Faktörlerin Önemi - Semih PEKER
04.01.2012
1-4-Rize Yöresinde Yanlış Arazi Kullanımı ve Neden Olduğu Çevresel Sorunlar - Yrd.Doç.Dr. Turan YÜKSEK
04.01.2012
1-2-İklim Değişikliği ve Etkileri - Prof.Dr. Mehmet KARACA
04.01.2012
1-4-İklim Değişikliğinin Su Kaynakları Üzerine Etkisi - Doç.Dr. Ali UYUMAZ
04.01.2012
1-3-Doğu Karadeniz Bölgesinin Taşkın Değerlerinin Homojen Bölge ve Tren Analizi - Prof.Dr. Ercan KAHYA
04.01.2012
1-5-Meteorolojik Karakterli Doğal Afetler ve Erken Uyarı Sistemleri - Hayreddin BACANLI
04.01.2012
1-6-İklim Değişikliği ve Şehirleşme - Adem TAŞÇI
04.01.2012
2-1-5902 Sayılı Yasa,AFAD ve Afet Risklerini Azaltma Ulusal Platformu - Ömer Murat YAVAŞ
04.01.2012
2-1-Ormanların Havza Bazında Bütünleşik Yaklaşımla Çok Amaçlı Planlanması - Prof.Dr. Emin Zeki BAŞKENT
04.01.2012
2-2-Afet Bilgi Sistemleri ve Ülkemizdeki Kullanımı - Sinan DEMİR
04.01.2012
2-2-Doğu Karadeniz Bölgesinde Heyelan Nedenleri - Dr.Turgay TURNA
04.01.2012
2-3-DO~1
04.01.2012
2-3-Sel Tahmin ve Erken Uyarı Sistemlerine Genel Bakış - Evren TANRIVERDİ
04.01.2012
2-4-AR~1
04.01.2012
2-4-Trabzon İlinde Afet Yönetimi ve Uygulamaları - Uğur SERENCAM
04.01.2012
2-5-26 Ağustos 2010 Rize Bölgesel Heyelan ve Sel Afeti Müdahale ve İyileştirme Çalışmaları - Seyfettin YILMAZ
04.01.2012
2-5-Erozyon Kontrol Faaliyetlerinin Sel ve Taşkınları Önlemedeki Etkileri - Hanifi AVCI
04.01.2012
2-6-Giresun'da Afet Yönetimi - Mustafa SEZER
04.01.2012
3-1-Akarsu Yataklarının Kullanımı İle İlgili Mevzuat ve Uygulamaya İlişkin Öneriler - Prof.Dr. Cemal BIYIK
04.01.2012
3-1-Heyelanların Yerleşim Yerlerine Olan Etkileri, Türkiye'den ve Dünya'dan Örnekler - Prof.Dr. Halil KUMSAR
04.01.2012
3-2-Bölgede Taşkın ve Rüsubat Kontrolüne Yönelik Yapılan Çalışmalar - Mehmet Recep ÇITIR
04.01.2012
3-2-Doğu Karadeniz Bölgesinde Kadastro Çalışmaları - Hüseyin AK
04.01.2012
3-4-Doğal afetler İle Yaşamaya Alışmalıyız - Kerim AKSU
04.01.2012
3-5-Doğu Karadeniz'de Heyelan Sorununun Çözümlemesine İlişkin Düşünceler - Prof.Dr. Fikri BULUT
04.01.2012
3-5-Türkiyede Mevcut Sel Sigortası Uygulaması ve Geliştirme Olanakları - Selamet YAZICI
04.01.2012
Açılış-Prof.Dr. İbrahim ÖZEN
04.01.2012
Açılış-Seul Sular İdaresi-Necati AĞIRALİOĞLU
04.01.2012
Sel Risk Yönetimi - Prof.Dr. Miktad KADIOĞLU - Of Felaketi Destanı
04.01.2012
Sel Risk Yönetimi - Prof.Dr. Miktad KADIOĞLU - Sel Risk Yonetimi Temel Ilkeleri
04.01.2012
Sel Risk Yönetimi - Prof.Dr. Miktad KADIOĞLU - Sel Sonuc Oneri Formu
04.01.2012
SEMPOZYUM SONUÇ BİLDİRGESİ
04.01.2012