HİDROLOJİ

Hidroloji; Yunanca hidro ve logos kelimelerinin birleşmesinden oluşmaktadır. “Hidro” su ve “logos” ise bilim anlamlarına gelmektedir. “Hidroloji” ise su bilimi demektir. Hidroloji, dünyada ve atmosferde suyun oluşumunu, dolaşımını, yayılımını, fiziksel ve kimyasal özelliklerini, çevreyle ve doğayla ilişkilerini inceleyen bir bilimdir. Hidrolojik çevrim ifadesi dünya ve atmosferi boyunca suyun sürekli dolaşımını ifade eder.  Su çevrimi olarak da adlandırılır. Su, çevrimi boyunca atmosferde, bitkilerin bünyesinde, kar yükünde, toprak neminde, akarsu ve göllerde, akiferlerde, okyanus ve denizlerde bulunur. Mühendislik hidrolojisi kavramı ise dünyadaki su kaynaklarının kullanımı esnasında karşılaşılan sorunlara hidroloji prensiplerine dayalı çözümler üretilmesi işi olarak açıklanabilir. Mühendislik hidrolojisi çalışmaları ölçme, planlama, analiz, tasarım, inşaat, işletme ve kullanım safhalarının yardımıyla su kaynaklarının optimum kullanımını hedefler.

                                                                                                                                                       Resim. Hidrolojik Çevrim * 

* Prof. Dr. Mehmet EKMEKÇİ Hacettepe Üniversitesi Ders Notları