Çalışma Grupları 


Türkiye Ulusal Hidroloji Komisyonu Başkanı DSİ Genel Müdür Yardımcısı Murat DAĞDEVİREN, Üniversiteler temsilcisi Prof. Dr. Hafzullah AKSOY’dur.


Türkiye Ulusal Hidroloji Komisyonu'nun tüm üyelerinin yer aldığı listeye  ulaşmak için lütfen tiklayiniz.

 
Komisyon altında faaliyet gösteren her bir çalışma grubu başkan, başkan yardımcısı ve üniversite sekreteryası aşağıda sunulmaktadır:

 

Çalışma Grupları

 Çalışma Grubu

Başkanı

 Çalışma Grubu Başkan

Yardımcısı

Çalışma Grubu 

Üniversite Sekreteryası

Yüzeysuları

 Prof. Dr. Bihrat ÖNÖZ

  Veysel YILDIZ

 Arş. Gör. Mustafa Utku YILMAZ

İstatistiksel Hidroloji

 Doç. Dr. Ebru ERİŞ

 Ahmet Süheyl ESENGÜN

 Yonca ÇAVUŞ

Uzaktan Algılama ve Bilgi Transferi

 Prof. Dr. Zuhal AKYÜREK

  Kemal SEYREK

 

Yeraltısuları

 Prof. Dr. Celalettin ŞİMŞEK

  Mikdat ÖZMEN

 Doç. Dr. Koray YILMAZ

Su Kaynakları Sistemleri

 Doç. Dr. Mehmet İshak YÜCE

  Dr. Murat Ali HATİPOĞLU

 

Su Kalitesi

 Prof. Dr. Nilgün HARMANCIOĞLU

  Fatih EKMEKÇİ

 

Kar

 Dr. Öğr. Üyesi Önder KOÇYİĞİT

  Bekir Ragıp YURTSEVEN

 

Kıtasal Erozyon

 Prof. Dr. Hüseyin Emrullah ÇELİK

  İbrahim BİROĞLU

 

İzotop

 Prof. Dr. Serdar BAYARI

  Alime TEMEL DİLAVER

 

Atmosfer-Toprak-Bitki İlişkileri

 Prof. Dr. Mahmut ÇETİN

  Dr. Bilge OMAR

 Dr. Öğr. Üyesi Hakan AKSU