Organizasyon Yapısı


Komisyonun yapısında aşağıda sıralanan elemanlar yer almaktadır:

a. TUHK Başkanı
b. TUHK Sekreteri
c. TUHK Üniversite Temsilcisi
d. TUHK Üyeleri
e. Genel Kurul
f. Yürütme Kurulu
g. Merkez Büro
h. Aday Belirleme Komisyonu
i. TUHK Çalışma Grupları