DSİ Haberler


1000 Günde 1000 Gölet (GÖL-SU Projesi) Çalışmaları Hızla Devam Ediyor...

27.03.2013
01.01.2012 tarihi itibariyle hayata geçirilmeye başlanan proje ile; 1000 günde 1000 gölet inşa edilmesi hedeflenmektedir.

 

Büyük Sulama Projeleri alanları dışında kalan kırsal kesimlerde kısa sürede sulu tarıma geçilmesi planlanmıştır. Proje ile 1,6 milyar m3 depolama sağlanacak ve 300.000 hektar alanda sulama yapılacaktır. Ayrıca yılda 300 000 vatandaşımıza iş imkanının sağlanması, göçün önlenerek vatandaşın yerinde istihdamı ve yılda 900 Milyon TL mertebesinde gelir artışı sağlanacaktır. Taşkın zararlarının ve toprak erozyonunun önlenmesi, İçme, kullanma ve endüstri suyunun temin edilmesi, yeraltısuyu potansiyelinin emniyetli rezervde tutulması planlanmaktadır.

1000 günde 1000 gölet projesi ile, Su ürünleri üretimi ülke çapında yaygınlaştırılacaktır.

 

 

 Yeraltısuyundan pompajlı sulamaların, cazibeli sulamaya dönüştürülmesi neticesinde enerji tasarrufu sağlanarak üretim maliyetinin düşürülmesi, yangın söndürme gayesi ile kullanılması, hedeflenmektedir.

Ayrıca mesire ve rekreasyon alanlarının oluşturulması, ağaçlandırmanın yaygınlaştırılması ve ülkenin mevcut depolama kapasitesinin arttırılması ile iklim değişikliğinin olumsuz etkilerinin azaltılması da mümkün olacaktır.

 

 

Şu an inşaatı devam eden 124 gölet, ihale programında yer alan 120, proje yapımı devam eden 371, planlaması devam eden 252 ve ön inceleme aşamasında olan 80 gölet bulunmakta. Toplamda 1029 göletin bitiş tarihi 27.09.2014 olarak hedeflenmektedir.