DSİ Haberler


Dalaman-Akköprü Barajı HES Kesin Kabulü Yapıldı.

21.10.2015
Ege Bölgesinin en büyük barajı olan Akköprü Barajı ve HES'te kesin kabul


Dalaman-Akköprü Barajı HES elektromekanik teçhizatı, VOITH Hydro GmbH&Co .KG firması tarafından inşaa edilmiştir.

1. Ünite  14.02.2012  tarihinde, 2. Ünite 29.03.2012  tarihinde  Geçici Kabulleri yapılarak  EÜAŞ’a  işletme devri yapılmış ve enerji üretmeye başlamıştır.  

Barajımızda,  19.10.2015  itibarıyla, toplam üretilen enerji  1 100 000  kWh olup ülke ekonomisine  yaklaşık 121 milyon TL katkıda bulunmuştur. Ayrıca, Ege Bölgesinin en büyük ülkemizin  6. büyük barajı olan Dalaman - Akköprü barajında 31.03.2011 tarihinde su tutulmuştur. Baraj, Muğla iline bağlı Köyceğiz ilçesinin 24 km doğusunda Dalaman çayı  üzerinde bulunmaktadır. Barajda depolanacak 384 milyon m3 su ile 141.920 dekar arazi sulanmakta  ve 118,6 MW  kurulu  gücündeki santral ile yılda 343  GWh enerji üretilmektedir.  Baraj rezervuarında tutulacak 34,71 milyon m3  taşkın hacmi ile Dalaman ovası, Köyceğiz ve Ortaca ilçe merkezleri ve köyleri ile turistik tesisler taşkın zararından korunmaktadır. Hidroelektrik Santralın;

Ünite sayısı                                  :           2  adet

Kurulu gücü                                 :           59,3  MW  x 2  ad.

Türbin tipi                                     :           Francis düşey eksenli

Yıllık enerji üretimi                     :           343   GWh

Maksimum düşü                         :           101      m