DSİ Haberler


Sulama Bitki Su İhtiyacının Tespitinde Yeni Dönem Başlıyor

13.04.2017

Ülkemizde, sulama projelerinin planlama, proje ve işletme aşamalarında bitki su ihtiyacının tespiti için FAO Penman-Monteith yöntemine geçiş çalışmaları tamamlanmış olup, Bölge Müdürlüklerimizde konu ile ilgili çalışan uzmanlara eğitim verilmeye başlanmıştır. 

Etüt Planlama ve Tahsisler Daire Başkanlığınca 11-14 Nisan 2017 tarihleri arasında DSİ Etlik Eğitim Tesislerinde düzenlenen eğitimlerde Penman-Monteith yöntemine göre bitki su tüketimi hesabı eğitimi ve bilgisayar programının kullanımının öğretilmesi planlanmaktadır. 

Eğitim programı açılış töreninde konuşma yapan Etüt Planlama ve Tahsisler Daire Başkanı Dr. Bülent Selek, bugüne kadar kullanılmakta olan Blaney-Criddle yönteminin az meteorolojik veriye ihtiyaç duyması, hesap adımlarının ve veri temininin kolay olması nedeniyle kullanılmakta olduğunu,  ancak sınırlı iklim verisinin kullanıldığı Blaney-Criddle yöntemi yerine, çok sayıda iklim verisinin kullanıldığı, iklimsel ve çevresel faktörlerin yanı sıra ürün çeşitliliği ve teknolojiler dikkate alındığında dünyada yaygın olarak kullanılan FAO Penman-Monteith yöntemine geçişin kaçınılmaz olduğunu vurgulamıştır. Eğitim programına ev sahipliği yapan Makine İmalat Daire Başkanı Abdullah Ekin’ de açılış toplantısına iştirak ederek eğitime katılanlara başarılar dilemiştir.

DSİ ve TAGEM arasında 2013 yılında imzalanan protokol çerçevesinde, ülkemiz su kaynaklarının sürdürülebilir yönetimi için gerekli olan ve her kurumun kendi görev alanları içerisinde yer alan sulama projelerinin bitki su ihtiyaçlarının FAO Penman-Monteith yöntemine göre hesaplanması için gerekli alt yapının oluşturulması amaçlanmış olup, bu konuyla ilgili gerekli çalışmalar tamamlanmıştır. DSİ çalışmalarını referans bitki su tüketimi hesabı, etkili yağış hesabı, sulama suyu ihtiyacı hesaplanmasıyla ilgili bilgisayar programının yazılımı konusunda yürütmüştür. Türkiye genelinde bugüne kadar değişik bölgelerde ve farklı bitkilerde TAGEM araştırma enstitülerinde yapılmış sulama araştırmalarından elde edilen bilgilerin derlenmesi, bitki su tüketim rehberinin yazılı ve elektronik ortamda yayınlanmak üzere güncellenmesi çalışmalarını da TAGEM üstlenerek tamamlamıştır.

Bölgelerden sonra özel sektörde çalışan uzmanlara da verilecek eğitimlerden sonra bir genelge yayınlanarak FAO Penman-Monteith yöntemine geçiş sağlanacaktır.