DSİ Haberler


Arama ve Kurtarma Eğitimi Gerçekleştirildi

21.04.2017

7126  Sayılı Sivil Savunma Kanunu ve 24116 sayılı Sivil Savunma Arama ve Kurtarma Birlikleri ve Ekiplerinin Kuruluşu, Görevleri, Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik gereği DSİ 1.(Bursa) Bölge Müdürlüğümüz bünyesinde oluşturulan Arama ve Kurtarma ekip personeline 18-19-20 Nisan 2017 tarihlerinde, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünde eğitim verildi.