DSİ Haberler


Pakistan Heyeti İle İstişare Toplantısı Düzenlendi

29.06.2018

29 Haziran Cuma günü DSİ Genel Müdürlüğü Namık Kiper Toplantı salonunda Genel Müdür Yardımcımız Ergün Üzücek başkanlığında yapılan toplantıya Dı İlişkler Müşaviri Tuncer Dinçergök, Etüt Planlama ve Tahsisler Dairesi Başkanı Nazmi Kağnıcıoğlu, DSİ’den ilgili personel, Pakistan heyeti ve TİKA’dan ilgililer ile katıldı.

Pakistan'da mevcut olan "Erken Sel Uyarı Sistemleri"nin güncellenmesi talebi doğrultusunda ülkemizdeki mevcut teknolojinin yerinde görülmesi ve işletme süreçlerine vakıf olunması maksadıyla 8 kişiden oluşan Pakistan Teknik Heyeti’nce ülkemize çalışma ziyareti gerçekleştirmesi TİKA tarafından planlanmış olup Orman ve Su İşleri Bakanlığı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Başkanlığı’nca Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü koordinatörlüğünde Su Yönetimi Genel Müdürlüğü ve Meteoroloji Genel Müdürlüğü ile bilistişare çalışma programının hazırlanması talep edilmiştir.

Ülkemize geliş-dönüş masrafları TİKA tarafından, diğer masraflar ise DSİ ve ilgili kurumlarca karşılanmak üzere Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından Su Yönetimi Genel Müdürlüğü ve Meteoroloji Genel Müdürlüğü ile bil istişare 25 Haziran - 01 Temmuz 2018 tarihleri arasını kapsayan çalışma programı hazırlanmıştır.

Hazırlanan çalışma programına göre,

Meteoroloji Genel Müdürlüğünce Karadeniz ve Ortadoğu Ani Taşkın Erken Uyarı Sistemi (FFGS) ve meteorolojik ölçüm aletleri konularında bilgi verilerek radar istasyonunda inceleme yapılmış,

Su Yönetimi Genel Müdürlüğü’nde Taşkın kontrolü faaliyetleri konusunda bilgi verilmiş ve Taşkın Tahmini ve Erken Uyarı Merkezinde inceleme yapılmış ve, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından da Atmosferik-Hidrolojik-Hidrolik Modellerin Entegrasyonu Projesi ile DSİ Taşkınların Yönetimi konularında bilgi verilmiş ve Bolu Dörtdivan Tekke Barajı’nda ve tersip bendinde inceleme yapılmıştır.