DSİ Haberler


DSİ 14. Bölge Müdürlüğü’nde Sulama Kooperatifleri Bilgilendirme ve Eğitim Toplantısı Başladı

05.07.2018

DSİ Genel Müdürlüğü Jeoteknik Hizmetler ve YAS Dairesi Başkanlığı’nca 02-05.07.2018 tarihleri arasında gerçekleştirilmesi planlanan ‘Sulama Kooperatifleri Bilgilendirme ve Eğitim Toplantısı’ DSİ 14. (İstanbul) Bölge Müdürlüğü Orhantepe AR-GE ve Eğitim Tesisleri’nde başladı. Jeoteknik Hizmetler ve YAS Dairesi Başkan Yardımcısı İsmet Kızıltepe’nin başkanlık ettiği toplantıya; İşletme ve Bakım Dairesi Başkanı Dr. Mehmet Uğur Yıldırım, DSİ 14. Bölge Müdürü Sedat Özpınar, DSİ 1. (Bursa) Bölge Müdürü Hayati Çelenk başta olmak üzere kamu kurum ve kuruluşlarında şube müdürü, mühendis ve tekniker olarak görev yapan çalışanlar iştirak ettiler.

Toplantının açılış konuşması Jeoteknik Hizmetler ve YAS Dairesi Başkan Yardımcısı İsmet Kızıltepe tarafından gerçekleştirildi. 7139 sayılı yasa ile kooperatiflerin kurulması ve denetlenmesiyle ilgili yetkinin DSİ’ye verildiğini söyleyen Daire Başkan Yardımcısı İsmet Kızıltepe, konuyla ilgili Jeoteknik Hizmetler ve YAS Dairesi Başkanlığı’nın çalışmalar yaptığını belirterek, çalışmalar kapsamında kooperatiflerin geçmiş borçlarının silinmiş olduğunu söyledi. Önümüzdeki süreçte Jeoteknik Hizmetler ve YAS Dairesi Başkanlığı’nın yapacağı çalışmalar ve seminer programı hakkında katılımcıları bilgilendiren Daire Başkan Yardımcısı İsmet Kızıltepe, katkı ve katılım sağlayan herkese teşekkür ederek konuşmasını sonlandırdı.

Daire Başkan Yardımcısı İsmet Kızıltepe’nin konuşmasının ardından DSİ 1. (Bursa) Bölge Müdürü Hayati Çelenk kürsüye davet edildi. Sulama tesislerinin işletme kısmında son yıllarda sıkıntılar yaşandığını ve son kanuni düzenlemelerle sorunlara neşter vurulduğunu söyleyen Bölge Müdürü Hayati Çelenk; çalıştayın ana konusunun yeraltı suları olduğunu belirtti. Enerjiyi minimize edecek yatırımların değerlendirilmesinin kooperatiflerin ayakta kalmasını sağlayacağına değinen Bölge Müdürü Hayati Çelenk; çalışmalar için mevzuat engellerinin aşılması gerektiğini ve çalıştayda bunun da ele alınacağını sözlerine ekledi. Bölge Müdürü Hayati Çelenk çalıştayın hayırlı olması temennisiyle, katkı ve katılım sağlayan herkese teşekkür ederek konuşmasını sonlandırdı.

DSİ 1. Bölge Müdürü Hayati Çelenk’in konuşmasının ardından DSİ 14. Bölge Müdürü Sedat Özpınar kürsüye davet edildi. DSİ 14. Bölge Müdürlüğü’nün faaliyetleri hakkında katılımcıları bilgilendiren Bölge Müdürü Sedat Özpınar; jeoteknik ve yeraltısuyu çalışmaları ağırlıklı olarak devam etmekte olan Melen Barajı inşaat çalışmalarının mühendislik jeolojisi ve yeraltısuyu çalışmalarının önemini bir kez daha gösterdiğini belirtti. Yeraltı sularının stratejik önemine değinen Bölge Müdürü Sedat Özpınar; ülkemizde yeraltısuyu sulamalarının büyük bir bölümünün 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu’na göre kurulan yeraltısuyu sulama kooperatifleri tarafından yapıldığını belirtti. Ülkemizdeki sulama kooperatiflerinin kuruluşundan, yatırımların gerçekleştirilmesine, tesislerin devredilmesi ve işletmeciliğine kadar bütün safhalarında çalışmalar yapan DSİ’nin yapılan son düzenlemelerden sonra daha da aktif görev alacağını ifade eden Bölge Müdürü Sedat Özpınar, toplantının faydalı olması temennisiyle katkı ve katılım sağlayan herkese teşekkür ederek konuşmasını sonlandırdı.

DSİ 14. Bölge Müdürü Sedat Özpınar’ın konuşmasının ardından ‘DSİ 14. Bölge Müdürlüğü Tanıtım Filmi’ izlendi.

Tanıtım Filmi’nin izlenmesinin ardından Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Tarım Reformu Genel Müdürlüğü’nden Teşkilatlanma Daire Başkanı Lokman Ramazanoğlu kürsüye davet edildi. Yasal düzenleme ile sulama kooperatiflerinin DSİ uhdesine alındığını söyleyen Daire Başkanı Lokman Ramazanoğlu, DSİ’nin suyun yönetiminde tecrübe sahibi bir kurum olduğunu belirterek, kooperatif çeşitleri hakkında katılımcıları bilgilendirdi. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın kooperatifçilik faaliyetleri hakkında bilgi veren Daire Başkanı Lokman Ramazanoğlu, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı yetkililerinin eğitim programı boyunca her türlü katkıyı yapmaya hazır olduğunu söyleyerek konuşmasını sonlandırdı.

Daire Başkanı Lokman Ramazanoğlu’nun konuşmasının ardından İşletme ve Bakım Dairesi Başkanı Dr. Mehmet Uğur Yıldırım kürsüye davet edildi. 7139 sayılı kanunla DSİ’nin sulama birliklerindeki etkisinin arttığını söyleyen Daire Başkanı Dr. Mehmet Uğur Yıldırım, mevzuat açısından sulama birliklerinin ayrı birer tüzel kişilik olmasına rağmen uygulamada DSİ’nin yönetimine alındığını söyledi. İlgili kanunla sulama kooperatiflerinin kurulması, denetimi ve feshinin DSİ’ye verildiği için sulama kooperatiflerinde de DSİ’nin söz sahibi olacağını söyleyen Daire Başkanı Dr. Mehmet Uğur Yıldırım, toplantıda konu ile ilgili görüşülecek soru ve sorunları sıraladı. Daire Başkanı Dr. Mehmet Uğur Yıldırım konuşmasının sonunda katkı ve katılım sağlayan herkese teşekkür ederek, toplantının faydalı neticeler getirmesi temennisinde bulundu.

Üç gün boyunca sürecek toplantıda ele alınacak konu başlıkları şunlardır: Kooperatiflerin kuruluşu, 7139 Sayılı Kanun Kapsamında Sulama Kooperatiflerinin Genel Bir Değerlendirmesi, Mevzuat İşlemleri, Sulama Kooperatiflerinin Teknik Denetimi, Sulama Kooperatiflerinin İdari Denetimi, Kooperatif Borçlarının Silinmesi, YAS Sulama Kooperatiflerinin Tesis Taleplerinin Değerlendirilmesi Süreci, Genel Değerlendirme ve Kapanış.