DSİ Haberler


Van ve Hakkâri İlleri Dereleri Yukarı Havza Islahı İstikşaf Raporları Hazırlanması Sözleşmesi İmzalandı

09.10.2018

DSİ Etüt, Planlama ve Tahsisler Dairesi Başkanlığı tarafından ihalesi yapılan “Van ve Hakkâri İlleri Dereleri Yukarı Havza Islahı İstikşaf Raporları Hazırlanması” sözleşmesi, Daire Başkanı Nazmi Kağnıcıoğlu ve yüklenici firma yetkilileri tarafından 04.10.2018 tarihinde imzalandı.

Van ve Hakkâri İlleri Dereleri Yukarı Havza Islahı İstikşaf Raporları Hazırlanması işi kapsamında; Proje sahası içerisinde bulunan 170 adet yerleşim yeri içerisinden geçen akarsuların yağış havzalarının rüsubat kontrolü yönünden incelenerek, problemin durumuna göre teknik olarak gerekli görülen derelerde, gerekli boyutlarda ve ihtiyaç duyulan sayıda yukarı havza önlemlerini (klasik ve geçirgen tersip bendi, ıslah sekisi, taban kuşağı) belirleyerek tip olarak projelendirilecek ve yukarı havza ıslahı istikşaf raporları hazırlanacaktır. İşin süresi 600 takvim günüdür.