DSİ Haberler


KOP’ta Suyun Mavi Yolculuğu

31.10.2018
Afşar-Hadimi Tüneli’nde çalışmalar devam ediyor.

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü GAP’tan sonra Türkiye’nin en büyük sulama projesi olan Konya Ovaları Projesi (KOP) ile Akdeniz’e boşa akıp giden suya yeni bir rota çiziyor.

Türkiye ortalamasının yarısı kadar yağış alan Konya Kapalı Havzası’nda, suya çizilen bu yeni rota ile tarım arazilerine hayat, milyonlarca insana memba kalitesinde içme ve kullanma suyu sağlanırken, yer altı sularının beslenmesine de katkı sağlanıyor.

DSİ de suyun bu mavi yolculuğunda attığı her yeni adımla ülke insanına ve tarıma yaptığı katkının bilinciyle haklı bir gurur yaşıyor. 2023 yılında tamamlanması planlanan bu projeler demetinde suya ana hatlarıyla iki rota çizildi.

İlk Rota: Gembos Havzasından Konya Ovası’na

İlk olarak, Gembos Havzasının Akdeniz’e akan sularının bir kısmı Derebucak Prof. Dr. Yılmaz Muslu Barajında toplanıyor ve Konya Kapalı Havzasına yönlendiriliyor.  3,5 km’si tünel 15,8 km’lik derivasyon kanalı ile Beyşehir Gölü’ne aktarılan su, Beyşehir Gölü’nden 68,5 km boyunca uzanan BSA Kanalı ile Suğla Depolamasına, buradan Mavi Boğaz Kanyonu’na, oradan da Apa Barajına ulaşıyor. Apa Barajında depolanan su, Apa Alemdar iletim hattı ile Alemdar Regülatörüne aktarılıyor. Suyun bu mavi yolculuğu sırasında izlediği yol yaklaşık 160 kilometre. Bu yolculuk sonucunda Çumra ve Seydişehir Ovalarındaki can kattığı tarım arazisi ise 968 bin 900 dekar.

İkinci Rota: Yukarı Göksu Havzasından Konya Ovasına.

Yukarı Göksu Havzasının Akdeniz’e akan sularından biri olan Eğiste Deresi üzerine bir gerdanlık takılarak derenin suları Bağbaşı Barajında depolanıyor. Yine Göksu Nehri üzerine inşa edilen Bozkır Barajı ve Ilıcapınar Deresi üzerine inşa edilen Afşar Barajının suları da Bağbaşı Barajına aktarılacak. Bağbaşı Barajında toplanan sular 17 km’lik Mavi Tünel yolculuğuyla 100 milyon m3/yıllık kısmı el değmeden pınarlardan geldiği şekliyle 366 bin 850 m3/gün kapasiteli arıtma tesisine, oradan da Konya, Çumra ve İçeriçumra’ya içme ve kullanma suyu olarak, kalan 314 m3/yıllık kısmı ise Mavi HES ile enerjisi alındıktan sonra Mavi Regülatöre, oradan da 125 km’lik Apa Hotamış İletim Kanalına (AHİ) verilecek. AHİ kanalında kıvrıla kıvrıla ilerleyen su Hotamış Depolamasına ulaşacak ve yine toprağa can, Ova’ya bereket götürecek. Suyun bu mavi yolculuğu sırasında izlediği yol yaklaşık 166 km.

           

 24 Kilometrelik Afşar-Hadimi Tüneli’nde Çalışmalar Devam Ediyor

Afşar ve Bağbaşı Barajları arasındaki 24 km’lik kanal ve tünellerden oluşan derivasyon sistemi ile Afşar Barajında toplanan su ile Taşkent, Kongul ve Hadim Derelerinin akımlarını da Bağbaşı Barajına aktaracak olan Afşar-Hadimi tünelinde çalışmalar devam ediyor ve tünel açma makinesi intikal etti. Tünel açma makinesinin devreye girmesiyle çalışmalar daha da hızlanacak. Yıllık 414 milyon metreküp suyun Konya Ovasına aktarılmasını sağlayacak sistemin sacayaklarından biri olan Hadimi Tüneli’nin tamamlanmasıyla önemli bir dönemeç daha geçilmiş olacak.

2023 yılında tamamlanması planlanan bu projeler demeti sonunda, Türkiye’nin sulanabilir arazilerinin yüzde 13’ü olan 1 milyon 100 bin hektar tarım arazisine su ulaşacak, Türkiye nüfusunun yüzde 4’ü olan 3 milyon insana içme suyu sağlanacak ve yıllık 2,9 milyar kilovat saat enerji üretilecek.

DSİ olarak son yıllarda modern sulama projelerini geliştirerek uygulamaya koyuyoruz. Modern sulama ile tarımda sağlanan verim artışları,  üretim deseninin çeşitlenmesi, çiftçi gelirlerinde doğrudan ve dolaylı artışa neden oluyor. Bu durum bir yandan kırsal kalkınmanın hedeflerinden olan yoksulluğun azaltılması amacına hizmet ediyor bir taraftan da yaşam standardını yükselttiği için göçü önlüyor.