DSİ Haberler


GAP Kapsamında Şehirlerin İçmesuyu Sorunu Çözülüyor

02.11.2018

Türkiye’nin daha da güçlü hale getirilmesi konusunda DSİ’ye önemli görevler düşmektedir. DSİ ülkemizin kalkınması ve muasır medeniyet seviyesine yükselmesi adına yatırımlarına devam etmektedir.

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü insanların en hayati ihtiyacı olan içmesuyu temini hizmeti ve yine insanların can ve mal emniyetini sağlayan suyun zararlarından koruma görevi, temiz enerjinin kaynağı olan HES yatırımları, gıda güvenliğinin teminatı olan sulu tarıma yapılan yatırımları ile doğrudan insanımıza hizmet etme gibi bir misyon üstlenmektedir.

Ülkemizin içme, kullanma ve sanayi suyu ihtiyacının yarısından fazlası DSİ tarafından yapılan içmesuyu tesislerinden karşılanmaktadır.

Bunun için 81 İlimiz için İçmesuyu Eylem Planı”nı hazırladık. Bu plan çerçevesinde şehirlerimizin ve ilçelerimizin 2040-2050-2071 yıllarına kadar olan içmesuyu meselesini çözüme kavuşturuyoruz.

GAP Kapsamında Şehirlerimizin İçmesuyu Sorununu Çözmeye Dönük Projeler Hayata Geçirildi

Ülkemizde en büyük kalkınma projesi ve dünyanın da sayılı projelerinden biri olan GAP, eğitimden sağlığa, sulamadan ziraata, ormancılıktan hayvancılığa, kültürden turizme, altyapıdan sanayiye her alanda bölgenin kalkınması ve refah seviyesinin artması için entegre bir projedir.

Bu kapsamda, bölgede yaşayan vatandaşlarımızın içmesuyu meselesi öncelikli ele aldığımız konu başlıklarından birisidir. Çünkü insanımızın hayat şartlarının iyileşmesi adına öncelikli yatırımlardan biri de içmesuyu sektörüne yapılan yatırımlardır. Bu bağlamda bölgedeki illerin tamamının içme suyu meselesi masaya yatırılmış, çözüm adına ciddi çalışmalar yapılmıştır.

 GAP Muhtevasında 9 İle Önemli İçmesuyu Yatırımları

Geçmişte GAP bölgesin’deki bütün İllerin içmesuyu problemi vardı. Bu sorunların çözümü için DSİ Genel Müdürlüğü olarak bütün illerin uzun vadeli içmesuyu meselesini çözme adına önemli adımlar attık.

GAP kapsamında bulunan illerden;

Diyarbakır İlimizde;

2003 yılından bugüne kadar 2 adet içmesuyu tesisi tamamlanmış olup, toplamda 45.000 kişi için yılda 9,58 milyon m3 içmesuyu temin edilmektedir. 2018 yılı sonuna kadar Ergani İlçesi için 2 adet ve Silvan bölgesinde 1 adet içmesuyu tesisi tamamlanacak olup, toplamda 124.974 kişi için yılda 15,85 milyon m3 içmesuyu temin edilecektir.

Adıyaman İlimizde;

2003 yılından bugüne kadar Adıyaman il Merkezi için 2, Çelikhan İlçesi için 1 adet içmesuyu tesisi tamamlanmış olup, toplamda 253.874 kişi için yılda 19,83 milyon m³ içmesuyu temin edilmektedir.

 

Şanlıurfa İlimizde;

2003 yılından bugüne kadar 3 adet içmesuyu tesisi tamamlanmış olup, toplamda 1.367.139 kişi için yılda 198 milyon m3 içmesuyu temin edilmektedir. Siverek ve Hilvan ilçeleri ile Viranşehir, Birecik ve Suruç ilçelerinin içmesuyu sorununu ortadan kaldırmak için çalışmalar devam etmektedir.

 

Gaziantep İlimizde;

2003 yılından bugüne kadar 1 adet içmesuyu tesisi tamamlanmış olup, toplamda 2.005.515 kişi için yılda 47,3 milyon m³ içmesuyu temin edilmektedir.2019 yılı sonuna kadar 1 adet içmesuyu tesisi daha tamamlanacak olup  yılda ilave 173,6 milyon m³ içmesuyu temin edilecektir.

 Kilis İlimizde;

2003 yılından bugüne kadar 3 adet içmesuyu tesisi tamamlanmış olup, toplamda 100.000 kişi için yılda 5,23 milyon m³ içmesuyu temin edilmektedir.

Yatırım Programında yer alan “Kilis Yukarı Afrin İçmesuyu Projesi” kapsamında bulunan Kilis Yukarı Afrin İçmesuyu İsale Hattı işinde çalışmalar devam etmektedir. Aynı proje kapsamında yer alan arıtma tesisi ihalesinin de yapılması hedeflenmekte olup çalışmalar tamamlandığında şehre 19,88 milyon m³ içmesuyu temin edilecektir.

 

Batman İlimizde;

2003 yılından bugüne kadar Zilek Kaynaklarının korunması adına 1 adet içmesuyu tesisi tamamlanmıştır. 

 Mardin İlimizde; 

2003 yılından bugüne kadar 3 adet içmesuyu tesisi tamamlanmış olup, Mardin İl Merkezi, Kızıltepe İlçesi, Yeşilli ve Ömerli yerleşimleri için toplamda 539.435 kişi için yılda 51,72 milyon m3 içmesuyu temin edilmektedir.

Hedeflenen Midyat ve Dargeçit İlçeleri için 2 adet içmesuyu tesisi tamamlanacak olup  toplamda 130.877 kişi için yılda 21,62 milyon m3 içmesuyu temin edilecektir.

 

Şırnak İlimizde;

2003 yılından bugüne kadar 8 adet içmesuyu tesisi tamamlanmış olup, Şırnak İl Merkezi, Cizre, Silopi ve İdil İlçeleri, Başverimli ve Karalar yerleşimleri için toplamda 306.756 kişi için yılda 48,07 milyon m3 içmesuyu temin edilmektedir.

 

Siirt İlimizde;

2003 yılından bugüne kadar 6 adet içmesuyu tesisi tamamlanmış olup, toplamda 183.652 kişi için yılda 35 milyon m3 içmesuyu temin edilmektedir.

Sonuç itibari ile ;

-  Diyarbakır ve ilçeleri,

-  Adıyaman ve ilçeleri,

-  Şanlıurfa,

-  Gaziantep,

-  Kilis,

-  Batman,

-  Mardin ve ilçeleri,

-  Şırnak ve ilçeleri,

-  Siirt ve ilçelerinde

2003 yılından bugüne kadar tamamlanan tesislerle yaklaşık 5 milyon nüfusun yıllık 415 milyon m³ içmesuyu ihtiyacı karşılanmış olup; toplamda sağlanan su miktarı 665 milyon m³’e ulaşmıştır.

DSİ olarak 2023 yılına kadar su potansiyelimizi azami seviyede değerlendirmek ve su kaynaklarımızın tamamından istifade etmek hedefimizdir.