DSİ Haberler


DSİ 14. Bölge Müdürlüğü’nde İl Su Yönetim Koordinasyon Kurulu ve Marmara Havzası Yönetim Heyeti Toplantıları Gerçekleştirildi

05.11.2018

İstanbul’da ve Marmara Havzası’nda suyun yönetiminde görev yapan kamu kurum ve kuruluşları arasında eşgüdüm ve koordinasyonun sağlanarak, görüş alış-verişinde bulunulması amacıyla DSİ 14. (İstanbul) Bölge Müdürlüğü Orhantepe AR-GE ve Eğitim Tesisleri’nde 01.11.2018 tarihinde İl Su Yönetim Koordinasyon Kurulu ve Marmara Havzası Yönetim Heyeti Toplantıları gerçekleştirildi.

İstanbul Vali Yardımcısı Hulusi Doğan’ın başkanlık ettiği İl Su Yönetim Koordinasyon Kurulu Toplantısı’na  DSİ 14. Bölge Müdürü Sedat Özpınar, İstanbul Meteoroloji Bölge Müdürü Ahmet Kocaman ile ilgili kamu kurumlarındaki şube müdürü, uzman ve mühendisler iştirak ettiler.

İl Su Yönetim Koordinasyon Kurulu Toplantısı’ndaki ilk sunum DSİ 14. Bölge Müdürlüğü Proje ve İnşaat Şube Müdürü Ünal Öztürk tarafından ‘İstanbul Dereleri Taşkınları, DSİ 14. Bölge Müdürlüğü’nce Yapılan Taşkın Önleme Çalışmaları ve Proje Faaliyetleri’ hakkında gerçekleştirildi. Toplantının ikinci sunumunun İSKİ Genel Müdürlüğü Kanal Proje Şube Müdürü Emel Çebi Torpil tarafından ‘İSKİ Genel Müdürlüğü’nün Dere Islah Faaliyetleri’ konusunda yapılmasının ardından üçüncü ve son sunum Yıldız Teknik Üniversitesi Çevre Mühendisliği bölümünden Prof. Dr. Mehmet Çakmakçı tarafından ‘Arıtılmış Atıksuların Yeniden Kullanım Potansiyeli, İstanbul için Öneriler’ konusunda gerçekleştirildi. Sunumların ardından katılımcıların soruları cevaplandırılarak karşılıklı görüş alış-verişinde bulunuldu.

Toplantının sonunda genel değerlendirmede bulunan Vali Yardımcısı Hulusi Doğan;  faydalı bir toplantı gerçekleştirildiğini belirterek, katkı ve katılım sağlayan herkese teşekkür etti.

İl Su Yönetim Koordinasyon Kurulu Toplantısı’nın ardından Marmara Havzası Yönetim Heyeti Toplantısı gerçekleştirildi. İstanbul Vali Yardımcısı Hulusi Doğan’ın başkanlık ettiği toplantıya; DSİ 14. Bölge Müdürü Sedat Özpınar ve İstanbul Üniversitesi Su Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Meriç Albay ile büyükşehir belediyeleri, su ve kanalizasyon idareleri, kalkınma ajansları, çevre ve şehircilik il müdürlükleri, sivil toplum kuruluşları ile organize sanayi bölgelerinden temsilcilerin yanı sıra üniversiteden akademisyenler iştirak ettiler.

Marmara Havzası Yönetim Heyeti Toplantısı’nın ilk sunumu, İstanbul Üniversitesi Deniz Bilimleri ve İşletmeciliği Enstitüsü’nden Dr. Hülya Caner tarafından ‘Kentleşme ve Sanayileşmenin Havza Biyoçeşitliliğine Etkisi’ konusunda gerçekleştirildi. İkinci sunumun İstanbul Üniversitesi Su Bilimleri Fakültesi Deniz ve İçsu Kaynakları Yönetimi bölümünden Prof. Dr. Gülşen Altuğ tarafından ‘Marmara Denizi ve Dereler Aracılığıyla Taşınan Bakteriyolojik Kirlilik Düzeyleri’ konusunda yapılmasının ardından toplantının son sunumu İstanbul Üniversitesi Deniz Bilimleri ve İşletmeciliği Enstitüsü’nden Dr. Ahsen Yüksek tarafından ‘Marmara Denizi Biyoçeşitlilik Durumu ve Tehditleri’ konusunda gerçekleştirildi. Sunumların ardından katılımcıların soruları cevaplandırılarak karşılıklı görüş alış-verişinde bulunuldu.

Sunumların ardından Vali Yardımcısı Hulusi Doğan toplantının genel  değerlendirmesinde bulundu.  Akademisyenlerin de katılımıyla gerçekleştirilen çevre yönetimi ile ilgili toplantılarda görüşülen konuların gündeme taşınmasının çok önemli olduğunu belirten Vali Yardımcısı Hulusi Doğan, bilgi aktarımının karar verici mercilere de ışık tutucağını söyledi. Çevre bilincinin oluşturulmasının toplumun tüm kesimlerini kapsaması gerektiğini söyleyen Vali Yardımcısı Hulusi Doğan, bunun için okullardan başlanması gerektiğini ve sivil toplum kuruluşlarının destek ve katkılarının da çok önemli olduğunu ifade etti.