DSİ Haberler


Kayseri-Sarıoğlan Ebulhayır Barajında Su Tutuldu

06.11.2018

DSİ Kayseri iline yaptığı yatırımlarla ilimizin mümbit topraklarını su ile buluşturmaya, vatandaşlarımıza içme ve kullanma suyu temin etmeye ve derelerdeki taşkın riskini azaltmaya devam ediyor. Kayseri ili ve ilçelerinde son dönemde yapılan su yapılarının artması bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde de önemli rol oynamaktadır.

Büyük sulama projeleri alanları dışında kalan kırsal kesimlerde kısa sürede sulu tarıma geçilmesi ve civardaki içme kullanma suyu ihtiyaçlarının karşılanması hedeflenen “GÖLSU” projesi kapsamında Kayseri ilimizde nasibini aldı.

DSİ olarak son yıllarda modern sulama projelerini geliştirerek uygulamaya koyuyoruz. Modern sulama ile tarımda sağlanan verim artışları,  üretim deseninin çeşitlenmesi, çiftçi gelirlerinde doğrudan ve dolaylı artışa neden oluyor. Bu durum bir yandan kırsal kalkınmanın hedeflerinden olan yoksulluğun azaltılması amacına hizmet ediyor bir taraftan da yaşam standardını yükselttiği için göçü önlüyor.

Kayseri-Sarıoğlan Ebulhayır Barajında Su Tutuldu

Çalışmaları tamamlanmak üzere olan Kayseri-Sarıoğlan Ebulhayır Barajında su tutuldu. Sarıoğlan Ebulhayır Barajında depolanacak su ile 3.960 dekar arazinin sulanması sağlanacaktır.

Bölge İnsanına Ek Gelir Sağlanacak

Temelden yüksekliği 41,5 metre ve 2 milyon m³  su biriktirme hacmine sahip olan Kayseri-Sarıoğlan Ebulhayır Barajı ve Sulamasının tamamlanması ile bölgede yapılacak sulu tarım ile birlikte hem tarlalardaki verim artıracak, hem de yörede ürün çeşitliliğini sağlayacaktır.

Projenin tamamlanması ile 2018 birim fiyatları ile ülke ekonomisine yıllık 3 295 162 TL katkı sağlanmasının hedeflenmektedir.