DSİ Haberler


6. Uluslararası Kum ve Toz Fırtınaları Çalıştayı DSİ 14. Bölge Müdürlüğü’nde Başladı

12.11.2018

Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü (ÇEM) ve Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından 12-15 Kasım 2018 tarihlerinde düzenlenmesi planlanan “6. Uluslararası Kum ve Toz Fırtınaları Çalıştayı” DSİ 14. (İstanbul) Bölge Müdürlüğü Orhantepe AR-GE ve Eğitim Tesisleri’nde başladı.  TİKA, Ankara Girişimi, Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO), Birleşmiş Milletler Çevre Programı (UNEP), Birleşmiş Milletler Çölleşme ile Mücadele Sözleşmesi (UNCCD) tarafından desteklenen çalıştaya; Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan, Türkmenistan, Özbekistan, Irak, Katar, Kuveyt, Lübnan, Suudi Arabistan, Yemen ve Filistin’den konusunda uzman kişiler iştirak etti.

Çalıştayın açılış konuşması Birleşmiş Milletler Çölleşme ile Mücadele Sözleşmesi (UNCCD) Temsilcisi Dr. Utchang Kang tarafından gerçekleştirildi. Dünyadaki küresel iklim değişikliği nedeniyle toz ve kum fırtınaları konusunun önem kazandığını söyleyen Dr. Utchang Kang, toz ve kum fırtınalarının yol açtığı olumsuz etkenlerin azaltılmasının çalışmaların başlıca amacı olduğunu söyledi. Coğrafi açıdan bakıldığında Asya ve Ortadoğu’nun kum ve toz fırtınalarına en yatkın bölgelerin başında geldiğini ifade eden Dr. Utchang Kang; küresel bazda bakıldığında ortaklığın ve kapsamlı eylem planının çok önemli olduğunu belirtti. Toz ve kum fırtınalarıyla mücadelede Birleşmiş Milletler kuruluşlarıyla işbirliği halinde çalışıldığını ifade eden Dr. Utchang Kang; katkı ve katılım sağlayan herkese teşekkür ederek konuşmasını sonlandırdı.

UNCCD Temsilcisi Dr. Utchang Kang’ın konuşmasının ardından Meteoroloji Genel Müdür Yardımcısı Fatih Büyükkasapbaşı kürsüye davet edildi. Akdeniz Havzası’nın küresel iklim değişikliğinden en fazla etkilenen bölgelerin başında geldiğini söyleyen Genel Müdür Yardımcısı Fatih Büyükkasapbaşı, dünya ekosistemi için büyük önem taşıyan toz taşınımının temel nedeninin kuraklık ve çölleşme olduğunu belirtti.  

Türkiye’nin Ortadoğu ve Sahra bölgesindeki toz taşınımından ciddi olarak etkilendiğini ifade eden Genel Müdür Yardımcısı Fatih Büyükkasapbaşı; toz taşınımının hava kalitesini düşürerek hem sağlık açısından olumsuz etkilere neden olduğunu hem de kara ve hava ulaşımında önemli aksamalara yol açtığını söyledi. Toz taşınımının olumsuz etkilerinin azaltılması için gerekli ihbar ve uyarıların yapılarak, olumsuz etkilerin en aza indirilmesinin amaçlandığını belirten Genel Müdür Yardımcısı Fatih Büyükkasapbaşı, ihbarların temel kaynağının toz taşınım modellemesinden elde edilen bilgiler olduğunu ve bu bilgilerin ilgili kurumlarla paylaşıldığını  belirtti.  Toz taşınımıyla ilgili bölgesel ve uluslararası işbirliğinin önemine değinen Genel Müdür Yardımcısı Fatih Büyükkasapbaşı; başarılı bir çalıştay olması temennisiyle katkı sağlayan tüm kişi ve kuruluşlara teşekkür ederek konuşmasını sonlandırdı.

Meteoroloji Genel Müdür Yardımcısı Fatih Büyükkasapbaşı’nın konuşmasının ardından Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdür Yardımcısı Özlem Yavuz kürsüye davet edildi. Toz ve kum fırtınaları ile ilgili gerek ulusal gerek küresel manada mücadele edilmesi gerektiğini söyleyen Genel Müdür Yardımcısı Özlem Yavuz, 2010 yılında Ankara ve ardından Tahran’da Çevre ve Meteoroloji Alanında İşbirliği konusunda Bakanlar Toplantılarının gerçekleştirildiğini ve Ankara’daki toplantının ardından  yayınlanan “Ankara Deklarasyon”unun amacının bir bölgesel eylem planı oluşturmak olduğunu söyledi. Türkiye’nin kum ve toz fırtınalarını durdurmaya ve arazi bozulumunu önlemeye yönelik yerel çabaları konusunda katılımcıları bilgilendiren Genel Müdür Yardımcısı Özlem Yavuz, bu doğrultuda ağaçlandırma seferberliği başlatıldığını, çölleşmeye ve erozyona hassas bölgeler için risk haritalarının hazırlandığını ve toprak bilgi sistemi kurulduğunu belirtti. Kum ve toz fırtınaları ile ilgili bilgi eksikliğinin bulunduğunu ve bu konudaki bilgilerin üretilip paylaşılmasının çok önemli olduğunu söyleyen Genel Müdür Yardımcısı Özlem Yavuz, çalıştaya katkı ve katılım sağlayan herkese teşekkür ederek konuşmasını sonlandırdı.