DSİ Haberler


1.Uluslararası İçmesuyu Ve Atıksu Sempozyumu Tamamlandı

07.12.2018
6-7 Aralık 2018 tarihlerinde Afyonkarahisar’da düzenlenen “1. Uluslararası İçmesuyu ve Atıksu Sempozyumu” tamamlandı.

6 Aralık 2018 Perşembe günü Tarım ve Orman Bakanlığı Bakan Yardımcısı Akif Özkaldı’nın himayelerinde başlayan ‘’1. Uluslararası İçmesuyu ve Atıksu Sempozyumu” Genel Müdür Yardımcımız Şadiye Yalçın’ın konuşması ile tamamlandı.

Genel Müdür Yardımcımız Şadiye Yalçın konuşmasında; ‘Tarım ve Orman Bakan Yardımcımız Akif Özkaldı’nın himayelerinde başlayan ve 2 gün süren 1.Uluslararası İçmesuyu ve Atıksu Sempozyumunun sonuna gelmiş bulunmaktayız. Sempozyuma Türkiye Belediyeler birliğinden 120 kişi, Uluslararası üniversitelerden 75 akademisyen, 100'e yakın ulusal ve uluslararası firma temsilcisi ve 50’ye yakın öğrenci ile toplamda 800’ün üzerinde davetli katılmıştır.

Sempozyumda ders anlatımı şeklinde sunumlar değil bilgi ve tecrübe paylaşımı yönünde sunumlar tercih edilmiştir.

Oturumlarda yapılan sunumlarda aşağıdaki konuların önemi vurgulanmıştır;

  1. İçmesuyu havzalarında koruma, kullanma dengeleri gözetilerek sürdürülebilir su yönetimi sağlanmalıdır.
  2. İçmesuyu şebekelerindeki kayıp ve kaçakları önleyici tedbirler alınmalı ve bu amaç doğrultusunda gelişen teknolojilerin kullanılması sağlanmalıdır.
  3. Ham su kalite değerleri göz önünde bulundurularak uygun ve ekonomik arıtma yöntemi seçilmeli ve gerekli görüldüğü takdirde ileri arıtma teknolojilerinin kullanımı sağlanmalıdır.
  4. Isale hatlarında coğrafi koşullar ve proje karakteristikleri göz önünde bulundurularak uygun boru ve kaplama cinsi seçilmelidir.
  5. Yüksek basınçlı isale hatlarında enerji üretim imkanları göz önüne alınmalıdır.
  6. Içmesuyu ve atık su tesislerinde enerji tüketimini azaltmaya yönelik teknolojiler kullanılmalıdır.
  7. Arıtılmış atık suların tarımda kullanılması yaygınlaştırılmalıdır.

 

Bu bağlamda 1.si gerçekleştirilen ve geleneksel hale getirilmesi hedeflenen sempozyumda ele alınan konuların kamu ve özel sektörün katkıları ile üretim,tasarım ve mühendislik alanlarında kendine yer bulması, belirli aralıklarla yeniden düzenlenmesi ve teknolojik gelişmelerin takip edilmesi oldukça faydalı olacaktır.' dedi.

Şadiye Yalçın konuşmasını, Sempozyumumuza katkı veren  öncelikle Genel Müdürümüz Mevlüt Aydın’a, moderatörlere, akademisyenlere, ulusal ve uluslararası katılım sağlayan kamu ve özel sektör katılımcılarına, emeği geçen mesai arkadaşlarıma teşekkürlerimi iletiyorum diyerek sonlandırdı.

Sempozyum hatıra fotoğrafının çekilmesi ile sonlandırıldı.