DSİ Haberler


2018/2 Asi Havzası Yönetim Heyeti Toplantısı Yapıldı

10.12.2018

2018/2 Asi Havzası Yönetim Heyeti Toplantısı, Hatay Vali Yardımcısı Bilal Ölmez Başkanlığında, DSİ 6. Bölge Müdürlüğü sekretaryası yükleminde, Gaziantep Vali Yardımcısı Uğur Aladağ, DSİ 63. Şube Müdürü Mehmet Ekinci ve Asi Havzası Yönetim Heyeti üyelerinin katılımlarıyla gerçekleştirildi.

Hatay Vali Yardımcısı Bilal Ölmez’ in açılış konuşmasının ardından toplantıda; DSİ 6. Bölge Müdürlüğü Havza Yönetimi Başmühendisi Ayşe Aydın tarafından Asi Havzası Koruma Eylem Planı Takip Tablolarına veri girişlerinin irdelenmesi konularına değinilerek sekretarya sunumu gerçekleştirildi.

Ardından ilgili Tebliğ uyarınca; Asi Havzasında yer alan Hatay, Gaziantep ve Kilis İl Su Yönetimi Koordinasyon Kurulu Toplantıları neticesinde, Asi Havzası Yönetim Heyetine gönderilen raporlar ve gündem önerileri ve 2018/1 Asi Havzası Yönetim Heyeti Toplantısında alınan kararlarla ilgili değerlendirmeler yapıldı.

Gündem gereği, Su Yönetimi Genel Müdürlüğünden Uzman Onur Altun “Türkiye’deki İçme Suyu Kaynaklarının ve Arıtma Tesislerinin Değerlendirilmesi Projesi”  ile ilgili bilgiler sundu.

Heyet Başkanı ve üyelerin öneri ve görüşleri doğrultusunda gerekli kararlar alınarak toplantıya son verildi.