DSİ Haberler


Aras Havzası Havza Yönetim Heyeti Toplantısı Gerçekleştirildi

13.12.2018

Aras Havzası Havza Yönetim Heyeti Toplantısı, koordinatör vali olarak Kars Valimiz Türker Öksüz ’ün Başkanlığında; Iğdır Valimiz Enver Ünlü, Kars Belediye Başkanımız Murtaza Karaçanta, , Kars Vali Yardımcımız Serhat Karabektaş, Ardahan Vali Yardımcımız Salih Kalkan, Ağrı Vali Yardımcımız Ömer Faruk Tuncer, Erzurum Vali Yardımcımız Saadettin Doğan, DSİ 24. Bölge Müdürümüz Mahmut Dündar, Su Yönetimi Genel Müdürlüğü, DSİ 8. Bölge Müdürlüğü, Aras Havzası’nın içerisinde yer alan Kars, Ardahan, Iğdır, Erzurum ve Ağrı İllerinin Kurum ve Kuruluşlarının temsilcilerinin katılımıyla DSİ 24. Bölge Müdürlüğü Toplantı Salonunda gerçekleştirildi.

DSİ 24. Bölge Müdürü Mahmut Dündar açılış konuşmalarında; Aras Nehri, ülkemizin önemli su kaynaklarındandır. Aras nehri ülkemizde doğup başka bir ülkede denize dökülen nehirlerden bir tanesidir. Aras nehrinin bir önemli özelliği de birden çok ülkede havzası olmasıdır. Türkiye, Azerbaycan, İran ve Ermenistan olmak üzere tam olarak 4 ülkede havzası bulunan bir nehirdir. İlk kaynağını Bingöl dağlarının Erzurum sınırları içinde kalan yamaçlardan almaktadır. Azerbaycan topraklarında kura nehrine karışarak Hazar denizine dökülmektedir. Aras nehri üzerinde 2018 itibarıyla 14 tane kurulu hidroelektrik santrali bulunmaktadır. Aras nehrinin önemli özelliklerinden bir tanesi de Türkiye-Azerbaycan, Türkiye-Ermenistan ve Azerbaycan-İran arasında belli bir sınır çizgisi oluşturmasıdır.

İklim değişikliğinin bir neticesi olarak eskisi gibi kısa ve uzun vadeye yayılan yağışlar değil, daha kısa sürede taşkın doğuran yağışlarla karşı karşıyayız. Derelere yapılan yanlış müdahaleler neticesi olarak vatandaşımız can ve mal emniyetini tehlikeye atan vakalarla karşılaşıyoruz. Bu nedenle, dere yataklarına yapılan müdahalelere karşı toplumumuzun bilinçlendirilmesi gerektiği ve toplumsal farkındalık oluşturulması önem arz etmektedir. 

DSİ olarak; mevcut su kaynaklarını korumak, faydalanmak, gelecek nesillere taşımak ve zararlarından korumak amaçlı çalışmaları gerçekleştirmekteyiz. Su kaynaklarınız verilen zararı en az seviyelere indirme konusunda çalışmalar yapıyoruz. Ülkemizin su zengini olmadığı bilinci ile su kaynaklarımızı korumak, su sıkıntısının yaşanmaması için gerekli tedbirleri almak, verimli tarım uygulaması çerçevesinde daha az sulama suyu ile daha fazla verim elde etme anlayışıyla kapalı sistem borulu sulama şebekelerine geçiş yaptık, depolama tesisleri inşa ettik ve ediyoruz. Hayata geçirdiğimiz sulama tesislerinden ülkemizin tarımı adına maksimum fayda sağlayacak şekilde kullanılmasını özellikle talep ediyor ve istiyoruz. Sulama suyu götürülen alanların mutlak surette sulanmasını sağlayacak tedbirleri almak zorundayız. 

Çocuklarımıza daha temiz ve yaşanabilir bir çevre bırakmak için, tabiatın ve su kaynaklarının kirletilmemesi esas alınarak hareket edilmelidir. Aksi halde bu varlıklarımızı bir defa kirlettiğimizde geri dönüşünün zor ve maliyetinin de çok olacağı açıktır. dedi.

Koordinatör Vali olarak Toplantıya başkanlık eden Kars Valimiz Türker Öksüz ise konuşmasında;  Toplantının hayırlara vesile olması temennisiyle bu toplantıya katılım sağlayan tüm heyet üyelerine teşekkür ederim. Su temel yaşam kaynağıdır. Her geçen gün önemini artıran su ve su kaynaklarının korunması ve etkin şekilde değerlendirilmesi çok önem arz etmektedir. Aras Nehri Havzası bölgemiz için çok önemli bir konumdadır. Sahip olunan bu havzanın etkin yönetimi, sudan en etkin şekilde yararlanılması, zaman zaman meydana su baskınları ve taşkınlardan insanlarımızın korunması, sulak alanların korunması, içme suyunun etkin şekilde değerlendirilmesi gerekmektedir. İyi planlama yaparak, valiliklerimiz ve kurumlarımız arasında koordinasyon sağlayarak toplantılarımızı amacına ulaştırılması önemlidir. Bölgemizde tarım ve hayvancılık yoğun bir şekilde yürütülmektedir. Hayvancılık yaparken, hayvanlarımıza su temin ederken su kaynaklarının kirletilmesini de önlemek durumundayız. Diğer yandan yağışlar nedeniyle derelerin taşmasını önlemek için yataklarının kirletilmemesi ve müdahalelerin önlenmesini sağlamak zorundayız. Bir de atıksu arıtma meselemiz vardır. Artıma meselesi ilimiz için de çok önemli bir konudur. Arıtma tesisinin ilimizde bir an önce kurulması lazım. Bir an önce, projelerinin tamamlanması ve ihalesinin yapılarak bu yatırımı gerçekleştirmemiz lazım. Zira Kars Barajı, ilimiz ve bölgemiz için çok önemli bir projedir. Yapılacak atıksu arıtma tesisi bu barajımızın da kirletilmesini önleyecek ve suyundan farklı amaçlarla yararlanmaya da imkân sağlayacaktır. Aynı zamanda Arpaçay Barajı dolayısıyla Iğdır ilimizin tarımına da hâlihazırda katkı sunacak bir projedir. Su kaynaklarımızı iyi bir şekilde yönetebilirsek, temel yaşam kaynağımız olan sulardan verimli bir şekilde istifade edebiliriz ve taşkınlardan, afetlerden korunabiliriz. dedi.

Iğdır Valimiz Enver Ünlü ise; Iğdır il merkezinden geçen sulama ana tahliye kanallarının, sulamalardan dönen suların tahliyesi yanısıra, ilimizin yağış ve tabansuyunun yükselmesini önlemek suretiyle tahliyesini de sağlamaktadır. Bunların temizlenmesi ve müdahalelerin önlenmesi için DSİ 24. Bölge Müdürlüğümüzle birlikte bir planlama yaparak bunları temizleyerek koruyacağız. Gerekli caydırıcı tedbirleri de alacağız. Tuzluca Barajının yatırım programında olduğunu ve bunun biran önce ihalesinin yapılarak yapımına başlanması gerekmektedir. Iğdır İçmesuyu Projesi kapsamında, Ünlendi barajından alınacak suyun Iğdır İl Merkezi, üç ilçe ve üç beldeye Şubat 2019 tarihinde verileceğini, akabinde de bundan faydalanacak 70 köye ait içmesuyu şebeke ve depolarının inşa edilerek içmes suyunun temin edileceğini, bu projenin biran önce hayata geçirilmesinde her türlü katkıyı sunan DSİ 24. Bölge Müdürümüze ve tüm emeği geçenlere teşekkür ediyorum. dedi.

Tarım ve Orman Bakanlığı Su Yönetimi Genel Müdürlüğünden Mühendis Gökhan Berker Akbıyık tarafından “İçmesuyu Arıtma Tesislerinin Değerlendirilmesi Projesi ve Aras Havzası Su Kayıp-Kaçakları” konulu sunumu ile Su Yönetimi Genel Müdürlüğünden Uzman Serdar Özcan’ın, “Aras Havzası Taşkın Yönetim Planının Hazırlanması Projesi” konulu sunumu ardından, kapanış ve değerlendirme konuşmalarını yapan Kars Valimiz Türker Öksüz ve DSİ 24. Bölge Müdürümüz Mahmut Dündar, diğer illerden gelerek toplantıya katılım sağlayan tüm heyet üyelerine teşekkür ederek, çalışmaları devam eden Aras Havzası Taşkın Yönetim Planı İşi’nin biran önce tamamlanarak sonuçlarının ilgili tüm Kurum ve Kuruluşlara bildirilmesi hususunun altını çizdikten sonra bir sonraki Aras Havzası Havza Yönetimi Heyet Toplantısının 13 Haziran 2019 tarihinde yapılmasına karar verilerek toplantıya son verildi.