DSİ Haberler


DSİ Genel Müdürlüğü 2019 Yılı Risk Yönetimi Eylem Planı Masaya Yatırıldı

28.12.2018

Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığınca koordine edilen “2019 Yılı DSİ Genel Müdürlük Risk Yönetimi Eylem Planı” çalışmaları 28.12.2018 tarihinde Genel Müdür Yardımcımız Kaya Yıldız başkanlığında Daire Başkanları ve ilgililerin katılımı ile Namık Kiper toplantı Salonunda masaya yatırıldı.

Çalışmada ilk olarak 2018 yılı DSİ Genel Müdürlüğü Risk Yönetim Eylem Planı’nda yer alan risklerin değerlendirilmesi yapıldı. Toplamda 19 adet olan 2018 yılı risklerinden 1 adedinin Genel Müdürlük risklerinden çıkarılması yönünde karar alındı. 18 adet riske ilişkin yeniden değerlendirme yapıldı.

Ayrıca “Meskun mahallerde ve tarım arazilerinde taşkın ve rüsubat kontrolünün istenilen düzeyde olamaması” riski değerlendirilirken, 7 Kasım 2018 tarihinde İç Denetim Birimi Başkanlığınca hazırlanan “Taşkın Kontrol Süreci Sistem Denetimi Raporu”nda yer alan bulgular ve bulguya ilişkin öneriler paylaşıldı.