DSİ Haberler


DSİ 21. Bölge Aplikasyona Müstenit Katı Proje Yapımı 2.Kısım Sözleşmesi İmzalandı

31.01.2019

DSİ 21.(Aydın) Bölge Müdürlüğü ile yüklenici firma yetkilileri arasında “21. Bölge Aplikasyona Müstenit Katı Proje Yapımı 2. Kısım” sözleşmesi imzalandı. Sözleşme bedeli 224.680 TL olup, proje ile  Aydın Sultanhisar Göleti ve Sulaması İnşaatı” işi kapsamında borulu basınçlı kapalı sisteme göre imalatı tamamlanmış brüt 152 hektar alana ilave olarak İdarece belirlenecek toplam 102,2 hektar alanın sanat yapıları ile birlikte sulama şebekesinin ve parsel ortak iletim hattının aplikasyona müstenit projeleri hazırlanacaktır. İşin süresi 145 takvim günüdür.