DSİ Haberler


Tarımsal Faaliyetlerin Gelişmesinde DSİ Etkisi

11.02.2019
DSİ Bayburt yatırımları hızla devam ediyor.

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Bayburt’a yaptığı yatırımlarla mümbit topraklarını su ile buluşturmaya, vatandaşlarımıza içme ve kullanma suyu temin etmeye ve derelerdeki taşkın riskini azaltmaya devam ediyor. Bayburt ilimizde son dönemde yapılan su yapılarının artması bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde de önemli rol oynamaktadır.

Kurumumuz tarafından tarım alanlarında gerçekleştirilen projeler doğrultusunda gelişen tarım sektörü diğer sektörlerin de itici sektörü olmuştur. Sulama projelerinin devreye girmesi ile sulanan arazilerde sulama öncesi ve sulamadan sonraki durum arasında ciddi gelir artışları meydana gelmiş, bu artış il genelinde ve civar illerde doğrudan veya dolaylı olarak birçok sektöre yansımıştır.

Sulama Projeleri vatandaşların gelir düzeyi ve hayat standardını yükselterek, bölge ile diğer bölgeler arasındaki gelişmişlik farkını ortadan kaldırmak, kırsal alandaki verimliliği ve istihdam imkânlarını artırarak, sosyal istikrar, ekonomik büyüme gibi milli kalkınma hedeflerine katkı sağlamaktadır.

Bayburt’a 6 Baraj İnşa Ettik,

Bayburt’un hasretle beklediği barajları bir bir hizmete aldık. Son 16 yılda tamamladığımız 6 baraj ile vatandaşlarımızın yüzünü güldürdük. Bayburt için çok önemli bir tesis olan Demirözü Barajını bitirmek Allaha çok şükür bize nasip oldu. Baraj ile 112.600 dekar zirai arazi sulanacak ve Bayburt tarımına büyük katkı sağlanacaktır. Sulanacak bu arazinin 25.000 dekarı sulamaya açılmıştır.  

Tamamladığımız diğer barajlar;

 • Merkez Akşar Mehmet Aslan Barajı
 • Merkez Çayırözü Barajı
 • Merkez Kitre Barajı
 • Merkez Konursu Barajı
 • Merkez Taht Barajı

İnşaatı Devam Eden 11 Baraj ve 6 Gölet…

Bayburt’un münbit topraklarını sulamak ve ilin kalkınmasını hızlandırmak için 11 baraj ve 
6 gölet daha inşa ediyoruz. Bu barajlar;
 • Aydıntepe Erikdibi Barajı
 • Aydıntepe Pınargözü Barajı
 • Demirözü Petekli Barajı
 • Merkez Aydıncık Barajı
 • Merkez Çimağıl Barajı
 • Merkez Dövmekaya Barajı
 • Merkez Sarımeşe Barajı
 • Merkez Soğukgöze Barajı
 • Merkez Polatlı Barajı
 • Merkez Hacıoğlu Barajı
 • Kırklartepe Barajı
 • Demirözü Ozansu Göleti
 • Merkez Uğrak Göleti
 • Merkez Üzengili Göleti
 • Merkez Taşocağı Göleti
 • Merkez Uluçayır Göleti
 • Merkez Yelpınar Göleti

Bayburt’un Topraklarını Suluyoruz…

Sulama projelerinin devreye girmesi ile sulanan arazilerde sulama öncesi ve sulamadan sonraki durum arasında ciddi gelir artışları meydana geldi.  Son 16 yılda tamamladığımız sulama tesislerimiz ile 74.550 dekar arazinin sulanmasını sağlayarak çiftçilerimize 36 milyon TL zirai gelir artışı sağladık.  İnşaatı devam eden sulama tesisleriyle 106.120 dekar araziyi daha sulayacağız.

Bayburt’un İçmesuyu Problemini Çözdük…

Bayburt İçmesuyu Tesislerini 2011 yılında tamamladık. İnşa ettiğimiz 23 km isale hattı ile Masat ve Dilenci su kaynaklarından Bayburt şehir merkezine yıllık 8,33 milyon m³  içme ve kullanma suyu temin ettik ve şehrin içmesuyu problemini çözdük.

Taşkın Koruma Tesisleriyle Halkımızı ve Toprağımızı Koruduk…

Son 16 yılda Bayburt’ta inşa ettiğimiz 43 adet taşkın koruma tesisi ile; Bayburt şehir merkezi, 39 meskûn mahal ve 7.710 dekar araziyi taşkın zararlarından koruduk. 11 adet taşkın koruma çalışması da devam etmektedir.

Bayburt’un Çehresi Değişecek…

Bayburt Merkez Çoruh Nehri ve Yan Kolları Islahı 2. Kısım işi ile Bayburt şehir merkezi taşkın hasarlarından korunacaktır. Şehrin çehresini değiştirecek bu projenin inşaat çalışmaları devam etmektedir.