DSİ Haberler


Sulama Birlik Başkanları Eğitim Semineri Düzenleniyor

27.02.2019

DSİ dışındaki diğer kamu kurumlarından görevlendirilen ve DSİ personeli olduğu halde daha önce işletme ve bakım birimlerinde hiç çalışmamış veya en fazla 2 yıla kadar çalışmış olan Kamu görevlileri arasından görevlendirilen “Sulama Birlik Başkanlarının Eğitim Semineri” 26.02.2019 – 2.03.2019 tarihleri arasında, DSİ 21. Bölge Müdürlüğü Fethiye Arge ve Eğitim Tesislerinde gerçekleştiriliyor.

Seminer programı katılımcıların profiline uygun olarak sulama tesislerinin işletme, bakım, onarım ve yönetim konuları kapsamında temel kavramlar, mevzuat ve işleyişe ilişkin uygulama bütünlüğü sağlanması maksadıyla hazırlanmıştır. Bu kapsamda, sulama birliklerinin teşkilatlanması, personel istihdamı, bütçe ve mali işleyiş, kontrol ve denetim süreci, birleşme sonrası işlemler ve diğer konularda uygulamada yaşanan problemler; mevzuat, talimat ve geliştirilen içtihatlar çerçevesinde detaylı bir şekilde ele alınmaktadır.

Ayrıca sulama tesislerindeki işletme ve bakım faaliyetleri çerçevesinde, suyun yönetimi, planlı su dağıtım çalışmaları, bakım ve onarım çalışmaları, koruyucu güvenlik tedbirleri, izleme ve değerlendirme çalışmaları, işletme düzeninde karşılaşılan problemler ayrı başlıklar altında değerlendirilmektedir.

Seminere toplam 77 kişi katılmakta olup, katılımcıların 9’u İşletme ve Bakım Dairesi Başkanlığından, 1’i Hukuk Müşavirliğinden, 12’si diğer Kamu Kurumlarından görevlendirilen, 55’i ise DSİ personeli olup hiç işletme ve bakım birimlerinde hiç çalışmamış veya en fazla 2 yıl çalışmış olan Birlik Başkanlarından oluşmaktadır.