DSİ Haberler


Hayvan İçmesuyu Göletleri Değerlendirme Toplantısı Gerçekleştirildi

04.03.2019

26 bin 970 adet büyükbaş ve 49 bin 680 adet küçükbaş olmak üzere toplamda 76 bin 650 adet hayvanın içme suyunun daha yakın mesafede ve yeterli miktarda karşılanmasına yönelik geliştirilen projeler değerlendirildi. Söz konusu hayvan içmesuyu göletlerinin toplam proje maliyeti yaklaşık 50 milyon lira olup, gerçekleştirildiğinde yıllık 32 milyon lira et ve süt geliri artışı sağlayacağı planlanıyor.

DSİ 24. Bölge Müdürlüğü 2. Grup HİS Göletleri Planlama ve  Proje Yapımı Danışmanlık Hizmet Alımı İşi kapsamında; hayvancılığın yoğun olarak yapıldığı Kars ve Iğdır illerinde, hayvanların içme suyuna ulaşım mesafelerini kısaltarak et ve süt verimlerini artırmak amacıyla 12 adet hayvan içme suyu göletinin teknik rapor ve projelerinin yapılması sağlanacak.

Yapılacak bu göletlerle, yörede yapılan inceleme ve alınan veriler doğrultusunda, 9.630 adet yerli inek, 17.340 adet kültür inek ve 49.680 adet koyun olmak üzere, toplamda 76.650 adet büyükbaş ve küçükbaş hayvanın içme suyunu karşılayacak kapasiteye sahip olacak. Yapılacak olan hayvan içmesuyu göletleri;

 1. Kars Digor-Alem HİS Göleti
 2. Kars Digor-Arpalı HİS Göleti
 3. Kars Digor-Bostankale HİS Göleti
 4. Kars Akyaka-Duraklı HİS Göleti
 5. Kars Merkez-Karakaş Eşmeyazı HİS Göleti
 6. Kars Sarıkamış-Yayıklı HİS Göleti
 7. Kars Digor-Donandı HİS Göleti
 8. Kars Susuz-Porsuklu HİS Göleti
 9. Kars Kağızman-Şaban HİS Göleti
 10. Kars Digor-Yaylacık HİS Göleti
 11. Kars Sarıkamış-Yenigazi HİS Göleti
 12. Iğdır Tuzluca-Aliköse HİS Göleti


Projelerinin 2019 yılı içinde bitmesine müteakip yılın ikinci yarısında yatırım programına teklif edilerek inşaat ihalesi yapılarak yapımları gerçekleştirilecek. 24. Bölge Müdürlüğü 2. Grup His Göletleri Planlama ve  Proje Yapımı Ön Raporu Toplantısı, DSİ 24. Bölge Müdürü Mahmut Dündar, Bölge Müdür Yardımcıları ve ilgili Şube Müdürleri ile yüklenici firma temsilcilerinin katılımı ile gerçekleştirildi. Bu göletlerin yapılması hayvanların et ve süt verimini artıracak dolayısıyla köylüye gelir artışı sağlayacak ve ülkemiz hayvancılığına önemli katkılar temin edecektir.