DSİ Haberler


Şemdinli’nin 2045 Yılı İçmesuyu İhtiyacını Karşıladık

11.03.2019

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Hakkâri’ye yaptığı yatırımlarla mümbit topraklarını su ile buluşturmaya, vatandaşlarımıza içme ve kullanma suyu temin etmeye ve derelerdeki taşkın riskini azaltmaya devam ediyor. Hakkâri ilimizde son dönemde yapılan su yapılarının artması bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde de önemli rol oynamaktadır.

Şemdinli’nin 2045 Yılı İçmesuyu İhtiyacını Karşıladık…

Şemdinli Tanyolu (Gelişim) kaynağından alınan suyu 21.173 metrelik isale hattı ile Şemdinli ilçesine ileterek Şemdinli’nin içmesuyu problemini çözdük.

Bununla birlikte Yüksekova’nın içmesuyunu teminat altına alıyoruz. Yüksekova ilçe merkezi ve civar yerleşimlerinin 2045 yılına kadar olan içme, kullanma ve sanayi suyu ihtiyacını karşılayacağız. Dilimli Barajından alacağımız suyu modern arıtma tesisinde arıtarak 195.000 kişinin içmesuyu ihtiyacını karşılayacağız.  İçmesuyu arıtma tesisinin inşaatı devam etmekte olup, isale hattında ise 2019 yılı çalışma sezonunun açılmasıyla inşaata başlanacaktır.

Hakkâri’ye 3 Baraj İnşa Ettik

Hizmete aldığımız barajlardan birsi Dilimli Barajıdır. 63 milyon m3 su biriktirme hacimli baraj ile Yüksekova Ovasında 75.050 dekar araziyi sulamaya açacağız. Baraj ile ayrıca Yüksekova’nın içmesuyu ihtiyacını karşılayacağız. Dilimli Barajını 2014 yılında hizmete aldık.

Hizmete aldığımız diğer barajlar ise Beyyurdu Barajı ve Aslandağ Barajıdır. Enerji maksatlı olarak inşa edilen bu barajlar tamamlanmış olup, 13.09.2018 tarihinde Aslandağ barajında,17.09.2018 tarihinde de Beyyurdu barajında su tutulmuştur.

Hakkâri’nin Bütün Münbit Arazileri Sulayacağız…

Hakkâri’de ziraatı geliştirmek için sulama yapılması gerekmektedir. Bunun için inşaat safhasındaki Dilimli Barajı Sulaması ile 75.050 dekar araziyi sulayacağız. İnşaat ihalesinin hazırlıkları devam etmektedir. Ayrıca Hakkâri ili ve ilçelerinde taşkın riskini azaltmak için çalışıyoruz. Bunun için son 16 yılda inşa ettiğimiz 13 adet taşkın koruma tesisi ile Hakkâri şehir merkezi ile Yüksekova ve Şemdinli ilçelerimizi taşkınlardan koruduk. Ayrıca 8 adet taşkın koruma çalışması da devam etmektedir.