DSİ Haberler


Adıyaman’ın İçmesuyu Meselesi Çözüme Kavuştu…

12.03.2019

DSİ Adıyaman’da yaptığı yatırımlarla mümbit topraklarını su ile buluşturmaya, vatandaşlarımıza içme ve kullanma suyu temin etmeye ve derelerdeki taşkın riskini azaltmaya devam ediyor. Adıyaman ilimizde son dönemde yapılan su yapılarının artması bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde de önemli rol oynamaktadır.

 

DSİ Genel Müdürlüğü tarafından 81 İl İçme Suyu Eylem Planı hazırlandı. Bu plan çerçevesinde şehirlerin 2040-2050-2071 yıllarına kadar olan içme suyu meselesi çözüme kavuştuyoruz.

 

Adıyaman şehir merkezi ve Çelikhan ilçesine Havşari, Çokpınar, Mir ve Balıksırtı kaynaklarından içmesuyu sağladık. Böylece şehrin 2040 yılına kadar olan içmesuyu ihtiyacını karşıladık.

 

 

 

Adıyaman’a Kahta Menzil Barajını Kazandırdık…

Sulama Projeleri vatandaşların gelir düzeyi ve hayat standardını yükseltmekte, sosyal istikrar, ekonomik büyüme gibi milli kalkınma hedeflerine katkı sağlamaktadır.

Adıyaman’da Kâhta Menzil Barajı ve Hasancık Göleti yenilemesini tamamladık. Bu iki tesisle 3.060 dekar arazi sulamaya açılmıştır.

Su kaynaklarımızı en iyi şekilde değerlendirmeye devam ediyoruz. Adıyaman’da kalkınmayı hızlandıracak, sulamayı ve ziraatı geliştirecek 11 baraj ve 1 gölet daha inşa ediyoruz.

Bölge için büyük önem arz eden 116 metre yüksekliğindeki, 460 milyon m3 su biriktirme hacmine sahip olacak Çetintepe Barajı inşaatı devam eden barajlardan bir tanesidir. Bu baraj ülkemizin de sayılı barajlarındandır. Projenin hayata geçmesiyle birlikte Adıyaman, Gaziantep ve Kahramanmaraş’ta toplam 607.670 dekar araziyi sulayacağız ve bölgeye bereket gelecek. Sulama alanının 293.020 dekarı Adıyaman ili sınırları içerisindedir.

 

 

Adıyaman’da yapacağımız daha çok iş var. Onlardan biri de 124 metre yüksekliğindeki dev Koçali Barajı ve HES’dir. 187.080 dekar araziyi sulayacak baraj ile aynı zamanda yıllık
107 milyon kilovat saat enerji üreteceğiz. Bu baraj ayrıca Adıyaman’ın 2050 yılına kadar olan içmesuyu ihtiyacını karşılayacaktır.

Adıyaman’a dev bir baraj daha kazandırıyoruz. Sulama maksatlı olarak inşa edilen 80,5 metre yüksekliğindeki Gömükan Barajı’ndan cazibeli olarak 72.610 dekar zirai arazi sulanmasını sağlayacağız. Aynı zamanda olası kurak dönemlerde Çamgazi Barajı takviye edilecektir.

 

 

Münbit Topraklarımızı Sulamaya Açtık…

2003 yılından bugüne kadar tamamlanan sulama tesisleri ile toplam 111.120 dekar zirai arazi sulamaya açtık. Böylece çiftçilerimize yıllık 44 milyon TL zirai gelir artışı sağlanmıştır.

Adıyamanlı çiftçilerimizin hasretle beklediği Çamgazi Sulaması ve Derivasyon Tesisleri ve Samsat Pompaj Sulaması 1. Kısım’ı tamamlayarak vatandaşlarımızın istifadesine sunduk. Ayrıca bu sulama tesislerinin enerji giderini karşılamak maksadıyla  2 MW kurulu gücündeki Güneş Enerjisi Santralini kurduk. İnşaat çalışmaları devam eden sulama tesisleriyle 22.745 dekar arazi daha sulanacaktır.

 

 

Adıyaman’ın Bütün Derelerini Islah Edeceğiz…

Son 16 yılda Adıyaman’da tamamladığımız 43 adet dere ıslahı ile; Adıyaman şehir merkezi, 42 yerleşim yeri ve 6.790 dekar araziyi taşkın zararlarından koruduk. 2 adet dere ıslah çalışmamızda hızla devam etmektedir. İnşaatı devam eden bu tesislerden biri de şehir merkezini taşkınlardan koruyacak ve şehrin çehresini değiştirecek Vadiyaman Projesidir.