DSİ Haberler


DSİ’den Kilis’e Dev Yatırımlar

12.03.2019
Su yapılarının artması bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde önemli rol oynamaktadır.

DSİ Kilis’te yaptığı yatırımlarla mümbit topraklarını su ile buluşturmaya, vatandaşlarımıza içme ve kullanma suyu temin etmeye ve derelerdeki taşkın riskini azaltmaya devam ediyor. Kilis ilimizde son dönemde yapılan su yapılarının artması bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde de önemli rol oynamaktadır.

 

Kilis’in İçmesuyu Meselesine Köklü Çözüm…

81 İl İçme Suyu Eylem Planı hazırlandığına ve bu plan çerçevesinde şehirlerin 2040-2050-2071 yıllarına kadar olan içme suyu meselesi çözüme kavuştu.

 

 

Son 16 yılda tamamladığımız içmesuyu tesisleri ile Seve Barajı’ndan Kilis iline yıllık toplam 9,35 milyon m3 içmesuyu temin ettik. Bu suyun 3,19  milyon m3’ünü tamamladığımız Narlıca, Yeniyapan ve Konak YAS kuyularından sağladık. 2018 yılında Kilis ili şehir içi su hazneleri arası bağlantı hattını tamamladık. Ayrıca Resül Osman Dağı Mesire Alanı içmesuyu ve rekreasyonunu ile Kilis ilimize kazandırdık.

 

 

Kilis şehrimizin içmesuyu sıkıntısı çekmesini asla kabul edemeyiz. Kilis’in uzun vadeli içmesuyu ihtiyacını karşılamak için Yukarı Afrin Barajı’nda 11.01.2019 tarihinde su tutulmaya başlanmıştır. 150 milyon TL maliyetli İçmesuyu İsale Hattını inşaat çalışmaları devam etmekte olup, 2019 yılında tamamlanmasıyla Kilis ilimize ilave yıllık 18,90 milyon m3 içmesuyu temin edilecektir.” ifadelerini kullandı.

 

 

Kilis’e 2 Baraj ve 3 Gölet İnşa Ettik, 2 Baraj Daha İnşa Ediyoruz…

Sulama projelerinin vatandaşların gelir düzeyi ve hayat standardını yükseltmekte, sosyal istikrar, ekonomik büyüme gibi milli kalkınma hedeflerine katkı sağlamaktadır.

Kilis’te Seve ve Yukarı Afrin Barajlarını tamamladık. Bu iki tesisle yıllık 24,7 milyon m3 içmesuyu temin edilecektir. Ayrıca 7.130 dekar zirai alanı sulayacak Sapkanlı, Demirciler ve Musabeyli Üçpınar göletlerini de tamamladık. Tamamlanan 4 adet sulama tesisiyle toplam 83.150 dekar arazi sulamaya açılmıştır. Böylece çiftçilere yıllık 60 milyon TL zirai gelir artışı sağlanmıştır.

 

 

Kilis’e 2 Baraj Daha İnşa Ediyoruz…

Su kaynaklarının en iyi şekilde değerlendiriyoruz. Kilis’te kalkınmayı hızlandıracak, sulamayı ve ziraatı geliştirecek 2 baraj daha inşa ediyoruz.

Bölge için büyük önem arz eden 69,5 metre yüksekliğindeki, 56,84 milyon m3 su biriktirme hacmine sahip olacak Musabeyli Barajı inşaatı devam eden barajlardan bir tanesidir. 270 milyon TL maliyetli Projenin hayata geçmesiyle birlikte 33.950 dekar araziyi sulayacağız ve bölgeye bereket gelecek.

Kilis’in hasretle beklediği Kayacık Barajını tamamlamak bize nasip oldu. 2006 yılında hizmete aldığımız bu baraj, 120.000 dekar arazinin sulanmasını sağlamaktadır. Sulanan bu arazinin 51.000 dekarı Gaziantep’te, 69.000 dekarı ise Kilis’tedir.

2018 yılında Kayacık Barajı ile münavebeli olarak çalışacak 153 milyon m3 su biriktirme hacmine sahip Doğanpınar Barajı tamamlanarak su tutulmuştur. Bu sayede Kayacık Sulaması ile ilave 80.000 dekar arazi daha sulanması imkanı sağlanmış ve toplam sulanacak alan 200.000 dekara çıkarılmıştır. Kayacık Barajı Sulaması 1. Kısım inşaatının tamamlanmasıyla Kilis ilinde ilave olarak 39.930 dekar zirai alan sulanması sağlanacaktır.

Narlıca Barajı ve Demirciler göleti sulamalarının tamamlanmasıyla 2.740 dekar zirai alan ilave olarak sulanabilecektir.

 

 

Taşkın Koruma Tesisleriyle Halkımızı ve Toprağımızı Koruduk…

Son 16 yılda Kilis’te tamamladığımız 9 adet dere ıslahı ile; Kilis şehir merkezi, 7 yerleşim yeri ve 120 dekar araziyi taşkın zararlarından koruduk.