DSİ Haberler


Sondör Yeterlik Belgesi Sınavları Samsun’da Yapıldı

13.03.2019

167 sayılı Yeraltısuları Hakkındaki Kanun ile bu Kanunun 20. maddesine göre hazırlanan Yeraltısuları Tüzüğü’nün 9. maddesi ve Yeraltısuları Teknik Yönetmeliği'nin 2. maddesi gereğince yeraltısuyundan içme, kullanma ve diğer maksatlar için inşa edilecek su sondaj kuyusu işlerinde çalışacak sondör, kuyucu, galerici ve tünelciler için DSİ Jeoteknik Hizmetler ve Yeraltısuları Dairesi Başkanlığınca “Sondör Yeterlilik Belgesi Sınavları” yapıldı.

DSİ 7. (Samsun) Bölge Müdürlüğü Atakum Eğitim tesislerinde ve Sondaj Şube Müdürlüğünde yapılan sınavda adaylar, Sondör Yeterlik Belgesi almak için ter döktü. Sınavda adaylar, önce yazılı sınava daha sonra ise uygulamalı olarak sözlü sınava tabi tutuldu.

Sadece Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü yetkisinde olan Sondör Yeterlilik Sınavları, DSİ Jeoteknik Hizmetler ve Yeraltısuları Dairesi Başkanlığınca her yıl iki kez düzenleniyor. 2019 Yılı ilk sınavı 12-13 Şubat 2019 tarihlerinde DSİ 6. (Adana) Bölge Müdürlüğünde yapılmış olup, ikinci sınavlar 12-13 Mart tarihleri arasında DSİ 7. (Samsun) Bölge Müdürlüğünde gerçekleştirilmiştir.