DSİ Haberler


İşletme Ve Bakım Mühendisleri Temel Eğitim Semineri Başladı


09.04.2019

Genel Müdürlüğümüzün 2019 Yılı Hizmet İçi Eğitim Programı dahilinde İşletme ve Bakım Dairesince düzenlenen İşletme ve Bakım Mühendisleri Temel Eğitim Semineri DSİ 14. Bölge Müdürlüğü Orhantepe AR-Ge ve Eğitim Tesisleri’nde 08 Nisan 2019 günü başladı. 

12 Nisan 2019 günü sona erecek olan seminerin açılış oturumunda; DSİ 14. Bölge Müdürlüğü tanıtım filminin ardından Bölge Müdürü Dr. Celaleddin Ensar Şengül ile İşletme ve Bakım Dairesi Başkan Yardımcısı Ahmet Nezih Doğruyol konuşma yaptı.

DSİ 14. Bölge Müdürü Dr. Celaleddin Ensar Şengül Genel Müdürlüğümüzün İstanbul’un içme suyu ihtiyacının karşılanması için yaptığı çalışmalar, bu kapsamda işletmeye alınmış olan ve inşaatı devam eden tesisler hakkında kısa bilgilendirme yaptı, İstanbul’un tarihi ve kültürel yönden önemine de değindiği konuşmasında ayrıca, İstanbul’da taşkın önleme amacıyla yapılan çalışmalar hakkında da bilgi verdi.

İşletme ve Bakım Dairesi Başkan Yardımcısı Ahmet Nezih Doğruyol konuşmasında, seminer programı dahilinde gerçekleştirilecek oturumlar ve bu oturumlarda anlatılacak konular hakkında bilgilendirme yaptı, göreve başlamış olan genç mühendislerin,  işletmeye açılan tesis sayısının her geçen gün artmasına bağlı olarak artan işletme ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi sürecindeki rolü ve önemine değindi.

08-12 Nisan 2019 tarihleri arasında gerçekleşecek olan seminere; İşletme ve Bakım Dairesi Başkanlığından 29, Proje ve İnşaat Dairesi Başkanlığı’ndan 1 ve Bölge Müdürlüklerinden 161 olmak üzere toplam 191 kişi katılmıştır. Seminerde katılımcılara aşağıdaki konularda bilgi verilecektir.

-Sulama Yönetim Süreci

-Sulama Sistemleri ve Karşılaşılan Sorunlar

- Basınçlı Sulama Sistemlerinin Unsurları, işletilmesi, bakımı ve Onarımı

- Genel Sulama Planlarının Hazırlanması

- Su Dağıtım Programlarının Hazılanması

- Sulama Ölçü Tesisleri ve Teknoloji Kullanımı

-Terfili Sulama Tesisleri

-Bak-Onar ve Yenileme Projeleri

- Tabansuyu ve Drenaj Çalışmaları

-DSİ'ce İşletmeye Açılan Tesislerde Devir Süreci

-Sulama Birliklerinin Yapısı ve İşleyişi

-Su Kullanıcı Teşkilatların Denetim Süreci

- İstatistik Değerlendirme ve Geliştirme Şube Müdürlüğü Çalışmaları

-Ücret Tarifelerinin Belirlenmesi Çalışmaları

-Sulama Sonuçlarını İzleme ve Değerlendirme Çalışmaları (Y. PEKDOĞAN-Mühendis)

- Mahsul Sayımı

- Program ve Bütçe Çalışmaları

-Stratejik Plan (2019-2013), Performans Programı, Faaliyet Raporu

-Protokol Çalışmaları

-Risk Yönetimi Eylem Planı

-Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı

-Geri Ödeme Mevzuatı ve 28 No'lu Formlar

-Havza İşletme Hidrolojisi Faaliyetleri (Filiz Malkoç-Şb. Md.)

 -Park Rekreasyon ve Bina Tesisleri  Şube Müdürlüğü Çalışma Konuları

-Barajlar, HES ve Elektromekanik Şubesi ne iş yapar?

-Baraj ve Göletlerle İlgili Genel Bilgiler

-Periyodik Muayeneler

-Su Ürünleri Faaliyetleri (Kadir Üstündağ-Şb. Md.)

-Taşkın Tesisleri Şube Müdürlüğü Faaliyetleri

-Akarsu Yataklarına Yapılan Müdahaleler