DSİ Haberler


ATHOM Projesi Eğitimi Adana’da Gerçekleştirildi

06.05.2019

TÜBİTAK ve DSİ’nin ortaklaşa yürüttüğü “Akım Tahmin ve Havza Optimizasyon Modeli (ATHOM) Projesi” kapsamında pilot havza seçilen Seyhan Havzası’nda yer alan Adana’da Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü İşletme ve Bakım Dairesi Başkan Yardımcısı Ekrem Eminoğlu, DSİ 6. (Adana) Bölge Müdür Yardımcısı Bekir Pehlivan ve ilgili personelin katılımı ile eğitim toplantısı gerçekleştirildi.

ATHOM Projesi; baraj ve hidroelektrik santrallere (HES) gelecek su akımının tahmin edilmesini, optimizasyon modeli bileşeni ile taşkın anındaki işletme ve yıllık işletme programlarının çıkarılmasını ve web tabanlı kullanıcı arayüz yazılımı ile tüm çıktılara erişimi sağlayan geniş ölçekli bir sistemdir.

Bilindiği üzere Türkiye elektrik üretiminin yaklaşık %25'i hidrolik kaynaklardan elde edilmektedir. Bu bağlamda, hidrolik kaynaklara yönelik su akımı tahminlerinin doğru yapılması ve hidroelektrik enerji üretim santrallerinin verimli şekilde işletilmesi son derece önemlidir.

Havzalara gelecek suyun doğru tahmin edilememesi ve çeşitli nedenlerle santrallerin optimum şekilde işletilememesi sonucunda suyun enerjisi alınamadan atılması ya da su olmasına rağmen ithal kaynaklarla elektrik üretilmesi, önemli maddi kayıplara yol açmaktadır. Ayrıca anlık su baskınları nedeniyle barajların zorlanması, baraj kapaklarının zorunlu olarak açılması sonucunda taşkınların oluşması gibi olumsuzluklarla da karşılaşılmaktadır.

DSİ Genel Müdürlüğü ile TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi arasında yürütülecek ATHOM projesi sayesinde tekli ve ardışık su yapılarına gelecek akımın tahmin edilmesi ve buna bağlı olarak depolama tesislerinin su bütçelerinin hazırlanarak günlük, aylık ve yıllık bazda işletilmesini sağlayacak bir modelin geliştirilmesi hedeflenmektedir.

Böylece;  sulama ve içme suyuna yönelik su kaynaklarının optimum şekilde kontrol edilerek suyun israf edilmemesi, hidrolik kaynaklı elektrik enerjisi üretimini maksimize edecek şekilde barajların işletilmesi ve geliştirilecek otomatik sistem sayesinde taşkın mevsiminde oluşabilecek risklerin tahmin edilebilmesi sağlanacaktır.