DSİ Haberler


İzmir, Manisa ve Uşak’ta Toplam 45 bin 564 Hektar Arazide Toplulaştırma Çalışmaları Devam Ediyor

08.05.2019
Türk çiftçisini dünya ile rekabet edebilir bir konuma taşıyabilmek için başlatılan Arazi Toplulaştırma ve Tarla İçi Geliştirme Projesi Ege’de devam ediyor.

Arazi toplulaştırması ile birlikte diğer altyapı hizmetlerinin de (sulama, tarla içi geliştirme işlemleri vb. ) birlikte düşünülmesi gerekmektedir. Bu düşünceyle 2018 yılında yapılan yasal düzenleme sonucu ülkemiz genelinde arazi toplulaştırma çalışması yapma yetkisi DSİ Genel Müdürlüğümüze verilmiştir.

Türkiye genelinde tarla içi geliştirme ve toplulaştırma çalışmalarının devam etmekte olup bu kapsamda İzmir, Manisa ve Uşak illerinde çalışmalar aralıksız devam etmektedir.

İzmir Ödemiş’te 24 Mahallenin Tapu Tescilleri Tamam

İzmir’deki “Arazi Toplulaştırma ve Tarla İçi Geliştirme Projesi” Ödemiş’te Beydağ Barajı Sulaması ile birlikte yürüyor. Toplam 16 bin 994 hektar arazinin şu ana kadar 10.700 hektarlık kısmındaki çalışmalar tamamlandı. 24 mahallede tapu tescilleri bitirilirken, 2 mahallede de yeni parselasyon planları kesin tasdik aşamasına getirildi. 5 mahalledeki çalışmalar ise devam ediyor..

Manisa’da Çalışmalar 18.434 Hektarda Sürüyor

Manisa’daki Arazi Toplulaştırma ve Tarla İçi Geliştirme Projeleri 2 ayrı noktada devam ediyor. Akhisar Gördes Sağ Sahil Projesi ile eş zamanlı yürütülen proje 6889 hektarlık bir arazide devam ediyor. Yaklaşık 2700 hektarlık Akselendi Mahallesindeki parselasyon çalışmaları sürerken; proje 11 mahalleyi daha kapsıyor.

Manisa Kırkağaç Arazi Toplulaştırma ve Tarla İçi Geliştirme Projesi ise yaklaşık 11.545 hektar arazide devam ediyor. 9 mahalleyi kapsayan projede şu ana kadar 8 mahallede kesin tasdik yapıldı. Kadastro aşamasına gelindi.

Uşak’ta 5 Köyün Tapu Tescilleri Bitti

Uşak Merkez Arazi Toplulaştırma ve Tarla İçi Geliştirme Projesi ise 10.136 hektar araziyi kapsıyor. 10 köyün 5’inde ( 4200 hektar) tapu tescilleri tamamlanırken, 2 köyde kadastro kontrolleri sürüyor. 1 köyde ise yeni parsel planları kesin tasdiğe hazırlanmaktadır.

Sulama Yatırım Maliyetlerinden Tasarruf Sağlanacak

Sulama projelerinde, kamulaştırmaya ve arazilerin parçalanmasına mani olmak için, kanalların ve yolların planlanması ve uygulaması, parsel sınırlarına bağlı kalmaktadır. Yani arazi sınırlarından geçirilmektedir. Parseller küçük, şekilleri düzensiz olduğundan kanal boyları gereğinden fazla uzamakta, bu da tesis maliyetini yükseltmektedir. Sulama projeleri arazi toplulaştırmasına bağlı olarak uygulandığı takdirde ise; parsel sınırlarına bağlı kalmadan en ekonomik şekilde, sulama, yol ve tahliye planlaması yapıldığından, yatırım maliyetlerinde tasarruf sağlanmaktadır. Diğer taraftan arazi toplulaştırma projeleri ile kamulaştırma maliyetleri %90 oranında azalmaktadır.

Arazi Toplulaştırması Modern Sulama Metotlarının Uygulanmasını Kolaylaştırır

Arazi toplulaştırma çalışmalarının ekonomik tarımın yapılmasını engelleyecek, toprak koruma ve sulama tedbirlerinin alınmasını güçleştirecek derecede parçalanmış, dağılmış parselleri bir araya getirerek, çiftçinin yaşam düzeyini yükseltecek teknik, ekonomik ve sosyal tedbirleri almayı sağlayacaktır. Arazi toplulaştırması ile parseller büyür, tarım teknikleri ve sulama metotlarının uygulanması kolaylaşır. Parsel sayısı azalır. Parsel büyüklüğü artar. Düzenli ve ideal parsel şekilleri oluşturulur. Her parsel yola ve kanala kavuşur. İşletme merkezi ile parseller arasındaki mesafeler azalır, ulaşımdan dolayı meydana gelen kayıplar azalır, yakıt tasarrufu sağlanır. Zirai mücadele ve gübreleme kolaylaşır. Sulama oranı ve randımanı artar. Arazi maliklerine kamulaştırma bedelleri yerine arazi verilerek, toprağından kopması önlenmektedir. Sağlanan katma değerden dolayı arazi değeri en az 2 kat artmaktadır.