DSİ Haberler


DSİ 21. (Aydın) Bölge Müdürlüğü’nde 2 İmza

10.09.2019

“Denizli ili Çivril – Baklan Grubu Tersip Bentleri” yapım işine yüklenici firma yetkilileri arasında DSİ 21. (Aydın) Bölge Müdürlüğü muvafakatı ile devir sözleşmesi imzalandı. Sözleşme bedeli 1.498.770 TL olup, proje kapsamında 8 adet tersip bentleri yapılarak 210 dekar tarım arazisinin taşkınlardan korunması sağlanacak. İşin süresi 350 takvim günüdür.

 

 

 

Milas İçmesuyu İsale Hattı Ve Terfi Merkezi İkmal Boru Temini

DSİ 21. (Aydın) Bölge Müdürlüğü ile yüklenici firma yetkilileri arasında “Milas İçmesuyu İsale Hattı ve Terfi Merkezi İkmal Boru Temini” işinin sözleşmesi imzalandı. Sözleşme bedeli 3.462.059,60 TL olup, proje kapsamında Milas ve Çevre yerleşim yerlerinin içmesuyu ihtiyacı karşılanacak. İşin süresi 200 takvim günüdür.