DSİ Haberler


Uşak İlimizde 28 bin 216 Dekar Tarım Arazisi Sulandı

10.10.2019
Uşak ilinde 13 Mayıs 2019 tarihinde başlayan sulama sezonu 1 Ekim 2019 tarihinde tamamlandı.

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü yaptığı yatırımlarla modern sulama sistemlerini yaygınlaştırmaya, tarımda su tasarrufu sağlamaya, çiftçilerimizin kazançlarını doğrudan ve dolaylı yollarla artırmaya ve ülke tarımına katkı sunmaya devam ediyor.

Türkiye’de suyun dörtte üçünün sulamada kullanılmakta olup bu yüzden sulama tesislerini inşa ederken en modern ve tasarrufu en yüksek yağmurlama ve damlama sistemleri tercih ediyoruz.

Kapalı sistem basınçlı borulu sulamaya geçilmesi ile iletim kayıpları minimum seviye indirilmekte ve tarla içi sulama sitemleri ile önemli ölçüde su tasarrufu sağlanarak çiftlik randımanı maksimum seviyeye yükseltilmektedir. Böylelikle, yağmurlama sulamalarda % 35 damla sulamalarda ise % 65 oranında su tasarrufu sağlanmaktadır. 

DSİ olarak son yıllarda modern sulama projelerini geliştirerek uygulamaya koyuyoruz. Modern sulama ile tarımda sağlanan verim artışları,  üretim deseninin çeşitlenmesi, çiftçi gelirlerinde doğrudan ve dolaylı artışa neden oluyor. Bu durum bir yandan kırsal kalkınmanın hedeflerinden olan yoksulluğun azaltılması amacına hizmet ediyor bir taraftan da yaşam standardını yükselttiği için göçü önlüyor.

Bu kapsamda Uşak ilinde 13 Mayıs 2019 tarihinde başlayan sulama sezonu 1 Ekim 2019 tarihinde tamamlandı.  2019 yılı sulama sezonunda Uşak ve ilçelerimizde toplam 28.216 dekar tarım arazisi sulanmıştır. Uşak il ve ilçelerinde 2019 yılında toplam 28.216 dekar arazide yapılan sulu tarım ile birlikte 2019 yılı birim fiyatları ile ülkemiz ekonomisine 24,3 milyon TL katkı sağlandı.