DSİ Haberler


“Kızılırmak Havzası Yeraltısuyu Planlama (Hidrojeolojik Etüt) Raporu Yapılması Ve Yaptırılması İşi” Sözleşmesi İmzalandı

01.11.2019

Jeoteknik Hizmetler ve Yeraltısuları Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan “Kızılırmak Havzası Yeraltısuyu Planlama (Hidrojeolojik Etüt) Raporu Yapılması ve Yaptırılması İşi” ihalesi tamamlanmış olup sözleşme Daire Başkanı Dr. Ayhan Koçbay ile yüklenici firma yetkilileri arasında imzalandı.

İhale kapsamında, yaklaşık 78000 km2’lik alana sahip olan ve Türkiye’nin yaklaşık % 11’ini kaplayan Kızılırmak Havzası sınırları içerisindeki 62 adet YAS alt havzasındaki jeolojik ve hidrojeolojik yapı ortaya konulacak, yeraltısuyu kütleleri belirlenecek, “Yeraltı Sularının Kirlenmeye ve Bozulmaya Karşı Korunması Hakkında Yönetmelik” kapsamındaki çalışmaların Kızılırmak Havzasının tamamı için uygulanması sağlanacak ve “Su Çerçeve Direktifi” için havza bazlı çalışmalara altlık teşkil edecek.