DSİ Haberler


Bölge İnsanının Yüzü Gülüyor

08.11.2019
Diyarbakır, Mardin, Batman, Siirt ve Şırnak İllerinde 2019 yılı sulama sezonunda yaklaşık 300 bin dekar zirai arazi sulandı.

Genel Müdürlüğümüz yatırımlarla modern sulama sistemlerini yaygınlaştırmaya, tarımda su tasarrufu sağlamaya, çiftçilerimizin kazançlarını doğrudan ve dolaylı yollarla artırmaya ve ülke tarımına katkı sunmaya devam ediyor.

Türkiye’de suyun dörtte üçü sulamada kullanılıyor. Bu yüzden sulama tesislerini inşa ederken en modern ve tasarrufu en yüksek yağmurlama ve damlama sistemleri tercih ediyoruz.

Kapalı sistem basınçlı borulu sulamaya geçilmesi ile iletim kayıpları minimum seviye indirilmekte ve tarla içi sulama sitemleri ile önemli ölçüde su tasarrufu sağlanarak randıman maksimum seviyeye yükseltilmektedir. Böylelikle, yağmurlama sulamalarda % 35 damla sulamalarda ise % 65 oranında su tasarrufu sağlanmaktadır. 

Modern Sulama İle Köyden Kente Göç Önleniyor

Modern sulama ile tarımda sağlanan verim artışları,  üretim deseninin çeşitlenmesi, çiftçi gelirlerinde doğrudan ve dolaylı artışa neden oluyor. Bu durum bir yandan kırsal kalkınmanın hedeflerinden olan yoksulluğun azaltılması amacına hizmet ediyor bir taraftan da yaşam standardını yükselttiği için göçü önlüyor.

Batman’da 2019 Sulama Sezonunda 27 Bin Dekar Arazi Sulandı

Yatırımlarımız kapsamında Batman’da 3 Mayıs 2019 tarihinde başlayan sulama sezonu 1 Ekim 2019 tarihinde tamamlandı.  2019 yılı sulama sezonunda Batman ilimiz ve ilçelerimizde toplam 27 000 dekar tarım arazisi sulandı. Batman il ve ilçelerimizde yapılan sulu tarım ile birlikte 2019 yılı birim fiyatları ile ülke ekonomisine 38 milyon TL katkı sağlandı.

Diyarbakır’da 2019 Yılında Yapılan Sulu Tarım İle Birlikte Ekonomiye 313 Milyon TL Katkı

Diyarbakır’da 2019 yılı sulama sezonunda toplam 223 197 dekar tarım arazisi sulandı. Diyarbakır il ve ilçelerimizde yapılan sulu tarım ile birlikte 2019 yılı birim fiyatları ile ülke ekonomisine 313 milyon TL katkı sağlandı.

Mardin’de Sulama Bereketi

Mardin’de 2019 yılı sulama sezonunda Mardin ilimiz ve ilçelerimizde toplam 20 000 dekar tarım arazisi sulandı. Mardin il ve ilçelerimizde 2019 yılında 20 000 dekar arazide yapılan sulu tarım ile birlikte ülke ekonomisine 28 milyon TL katkı sağlandı.

Siirt ve Şırnak Sulamaları ile Ekonomiye 43 Milyon TL Katkı

Siirt’te 2019 yılı sulama sezonu 1 Ekim 2019 tarihinde tamamlandı. 2019 yılı sulama sezonunda Siirt ilimiz ve ilçelerimizde toplam 16 500 dekar tarım arazisi sulandı. Siirt il ve ilçelerimizde 2019 yılında toplam 16 500 dekar arazide yapılan sulu tarım ile birlikte 2019 yılı birim fiyatları ile ülke ekonomisine 25 milyon TL katkı sağlandı.

Şırnak’ta ise 2019 yılı sulama sezonunda toplam 11 908 dekar tarım arazisi sulandı. Şırnak il ve ilçelerimizde 2019 yılında yapılan sulu tarım ile birlikte 2019 yılı birim fiyatları ile ülke ekonomisine 18 milyon TL katkı sağlandı.