DSİ Haberler


"2023'e Doğru Tarım ve Ormancılıkta Bilişim Konferansı Düzenlendi

28.11.2019
Konferansın teması "Yapay Zeka" olarak belirlendi.

28 Kasım 2019 tarihinde Genel Müdürlüğümüz Prof.Dr. Veysel Eroğlu Konferans Salonunda ‘’2023'e Doğru Tarım ve Ormancılıkta Bilişim Konferansı’’ yapıldı

Konferansa Bakanlık Bilgi İşlem Dairesi Başkanı Seçuk Kavasoğlu, Genel Müdür Yardımcımız Kaya Yıldız, Teknoloji Dairesi Başkanı Abdurrahman Dönmez,  Bakanlığımıza bağlı Genel Müdürlüklerden ilgili kişiler, akademisyenler katılım sağladılar.

Konferansın açılış konuşmasını yapan Bakanlık Bilgi İşlem Dairesi Başkanı Seçuk Kavasoğlu;

Kavasoğlu konuşmasına ana teması “yapay zeka” olan konferansa hoş geldiniz diyerek başladı.  Her sene yenisini yapmayı amaçladıkları konferansı çok önemsediğini belirtti. Değişim ve dönüşüm sürecine adapte olmak, bu değişim sürecinde yeni stratejiler belirlemek noktasında yol gösterici olmak gerektiğini sözlerine ekledi.

“2 Bakanlığın birleşmesi ile veri bilgi bütünleşmesi, uygulamaların bütünleşmesi konusunda hızla çalışıyoruz. E- Devlet sistemi konusunda da çalışmalarımız devam ediyor. Yerli ve milli yazılımların üretilmesi hususunda ülkemizin büyümesi adına desteklenmesinde kamu olarak çalışmalarımız önem kazanıyor.” Dedi.

Kavasoğlu sözlerini; DSİ ailesine çok teşekkür ediyorum. Aynı zamanda katkı veren tüm konuşmacılara şükranlarımı sunuyorum. Konferansın başarılı geçmesini diliyorum diyerek sonlandırdı.

Konferansta konuşma yapan Genel Müdür Yardımcımız Kaya Yıldız,

"2023'e Doğru Tarım ve Ormancılıkta Bilişim Konferansı"  nın bu sene ikincisini gerçekleştiriyoruz. Bu sene ki konferans konumuz ise son yıllarda önemini daha da artıran “Yapay Zekâ” olarak seçilmiştir. Ülkemize ve Bakanlığımıza hayırlı olmasını temenni ediyorum. 

DSİ Genel Müdürlüğü olarak Ülkemizin 81 ilinin tamamına dokunan çalışmalar yapmaktayız. Çalışmalarımızda bilişime ve teknolojiye son derece önem veriyoruz.

Hep söylediğimiz “DSİ bir okuldur” ifademizin altyapısı eğitim ve teknoloji üzerine kurulmuştur. Hedeflerimize ulaşmada gelişen teknolojileri olabildiğince kullanıyoruz. Bakanlığımızın da büyük desteği ile tüm programlarımızın altyapısını CBS üzerinden yürütüyoruz. Bilginin etkin bir biçimde yönetilebilmesi için tasarlanan coğrafi bilgi sistemleri, karar verme aşamasında etkin rol oynamaktadır.

Teknolojiyi işlerimizin merkezine almak bizim yükümüzü hafifletecektir diye düşünmekteyim. Sadece CBS değil, gözlem istasyonları bilgi sistemi, Su Tahsis Uygulaması, Taşınmaz Bilgi Sistemi, CBS Tabanlı Malzeme Ocakları Bilgi Sistemi, Taşkın Arıza ve Müdahele Bilgi Sitemi (TAMBİS), Citysurf Küre Uygulaması, Geodata, Araç takip sistemi, Sulama Tesisleri Mekansal Bilgi Sistemi (SUTEM), Mekansal Yatırım Takip Programları (MEYTAP), Su Veri Tabanı (SVT) Kurumumuz tarafından kullanılan programlardır.

Çağımız bilgi toplumu olma sürecinde hızla ilerlemektedir. Bilgi toplumu, bilgiyi yaşamında kullanan, bilgiye ihtiyaç duyan, sürekli kendini geliştiren ve yenileyen toplumdur. Bilgi toplumunda yaşam boyu öğrenme ve sürekli eğitim talebi vardır.

Bu yıl konu başlığı olarak seçilen “yapay zeka”yı kısaca tanımlamak gerekirse; insan gibi davranışlar sergileme, sayısal mantık yürütme, hareket, konuşma ve ses algılama gibi birçok yeteneğe sahip yazılımsal ve donanımsal sistemler bütünüdür.

Başka bir deyişle yapay zeka; bilgisayarların insanlar gibi düşünmesini, hareket etmesini sağlayan bir sistemdir. Yapay zeka ile alakalı olumlu ve olumsuz pek çok görüş olmasına rağmen, biz bu sistemi kendi projelerimizde hayata geçirmek durumundayız. Dünya teknolojik olarak çok hızlı gelişim sürecinden geçmektedir. Son dönemde insanlığın en çok konuştuğu konu başlıklarından biri olan yapay zeka uygulamaları mühendislik dalları, iletişim, işitme cihazları, otomobiller, biyomedikal ve sağlık gibi birçok alanda hızla artmaktadır

Dünya hızla ilerliyor ve bizim de bu gelişmeleri geriden takip etmemiz gibi bir tercihimiz olmamalıdır. Üniversitelerimizin, akademi dünyamızın da bu konuda çalışmalar gerçekleştirmesi son derece sevindiricidir.

Bakanlığımız da faaliyette bulunduğumuz alanlar itibariyle bilime son derece ihtiyaç duyan bir konumdadır. Gelişen ve küreselleşen bir dünyada bilginin hiç kimsenin malı olmadığı, üretilen bu bilginin tüm insanlığın ortak malı olduğunu bilerek hareket etmeliyiz. ’dedi.

Konuşmaların ardından oturumlara geçildi.

 OTURUM (Oturum Başkan-Seıçuk KAVASOĞLU)

Teknolojide Dönüşüm

10.45-11.15             Seçkin GÜRLER — Türkiye Bilişim Derneği İcra Kurulu Sektör Temsilcisi

Ormancılıkta Yapay Zekânın Kullanım Olanakları 11.15-11.45

Doç. Dr. İlker ERCANLI - Çankırı Karatekin Üniversitesi

ATHOM (Akım Tahmin ve Havza Optimizasyon Modeli)

11.45-12.15             Dr. Filiz MALKOÇ - Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü

Gamze KARAKOÇ- Devlet Su İşleri Gene/ Müdürlüğü

E-Denetçi (Yapay Zekâ, Veri Analiz Teknikleri ve Sürekli Denetim) 12015-12.45

Rasim SARIKAYA - İç Denetim Başkanlığı İş Zekâsı ve Uygulamaları

12.45-13.15             Soner ÖZBEY- Su Yönetimi Genel Müdürlüğü

OTURUM (Oturum Başkanı- Abdurrahman DÖNMEZ)

Orman Yangınlarında Yapay Zeka

14.15-14.35

İlhami A YDIN- Orman Genel Müdürlüğü

ORBis

14.35-14.55

Ahmet Emin MERCAN -Orman Gene/ Müdürlüğü

Yönetici Paneli

14.55-15.15

Bekir YILMAZ - Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı

Süne ile Mücadelede Yapay Zekâ

15.15-15.35           Numan BABAROĞLU- Tarımsa/ Araştırmalar ve Politikalar Gene/ Müdürlüğü

Alper TÜFEK- Meteoroloji Gene/ Müdürlüğü

Metin Madenciliği ve Yapay Zekâ Uygulamaları 15.35-15.55

Suat ATAN- Tarım ve Kırsa/ Kalkınmayı Destekleme Kurumu

Tarım Bilgi Sistemi ve Yapay Zekâ Bileşenleri 15.55-16.15

Murat ÖZTÜRK- Tarım Reformu Gene/ Müdürlüğü