DSİ Haberler


Diyarbakır Çermikkale Barajı 139 Bin 420 Dekar Tarım Alanını Sulayacak

29.11.2019

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Diyarbakır iline yaptığı yatırımlarla ilimizin mümbit topraklarını su ile buluşturmaya, vatandaşlarımıza içme ve kullanma suyu temin etmeye ve derelerdeki taşkın riskini azaltmaya devam ediyor.

Diyarbakır ili ve ilçelerinde son dönemde yapılan su yapılarının artması bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde de önemli rol oynamaktadır.

DSİ olarak son yıllarda modern sulama projelerini geliştirerek uygulamaya koyuyoruz. Modern sulama ile tarımda sağlanan verim artışları,  üretim deseninin çeşitlenmesi, çiftçi gelirlerinde doğrudan ve dolaylı artışa neden oluyor. Bu durum bir yandan kırsal kalkınmanın hedeflerinden olan yoksulluğun azaltılması amacına hizmet ediyor bir taraftan da yaşam standardını yükselttiği için göçü önlüyor.

Projede %60 Fiziki Gerçekleşme Seviyesine Ulaşıldı

Tamamlandığında 71.110 dekar cazibe ve 68.310 dekar pompaj olmak üzere toplam 139 bin 420 dekar tarım arazisinin sulanmasını sağlayacak olan Diyarbakır Çermikkale Barajında çalışmalar devam ediyor. Baraj inşaatında % 60 fiziki gerçekleşme sağlandı.

Bölge İnsanına Ek Gelir Sağlanacak

Temelden 79 metre yüksekliğe sahip barajın tamamlanması ülke ekonomisin yıllık 85 milyon katkı sağlanacak. Barajın tamamlanması ile bölgede yapılacak sulu tarım ile birlikte hem tarlalardaki verim artacak, hem de yörede ürün çeşitliliği sağlanacaktır. Bununla birlikte projenin tamamlanması ile bölgede istihdama katkı sağlanması hedefleniyor.