DSİ Haberler


Iğdır İlimizde 352.860 Dekar Tarım Arazisi Sulandı

29.11.2019

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü yaptığı yatırımlarla modern sulama sistemlerini yaygınlaştırmaya, tarımda su tasarrufu sağlamaya, çiftçilerimizin kazançlarını doğrudan ve dolaylı yollarla artırmaya ve ülke tarımına katkı sunmaya devam ediyor.

Türkiye’de suyun dörtte üçünün sulamada kullanılmakta olup bu yüzden sulama tesislerini inşa ederken en modern ve tasarrufu en yüksek yağmurlama ve damlama sistemleri tercih ediyoruz.

Kapalı sistem basınçlı borulu sulamaya geçilmesi ile iletim kayıpları minimum seviye indirilmekte ve tarla içi sulama sitemleri ile önemli ölçüde su tasarrufu sağlanarak çiftlik randımanı maksimum seviyeye yükseltilmektedir. Böylelikle, yağmurlama sulamalarda % 35 damla sulamalarda ise % 65 oranında su tasarrufu sağlanmaktadır. 

Bu kapsamda Doğunun Çukurova’sı Iğdır’da 15 Nisan 2019 tarihinde başlayan sulama sezonu 1 Kasım 2019 tarihinde tamamlandı. 2019 yılı sulama sezonunda Iğdır ilimiz ve ilçelerimizde toplam 352.860 dekar tarım arazisi sulandı. Iğdır il ve ilçelerimizde 2019 yılında toplam 352.860 dekar arazide yapılan sulu tarım ile birlikte 2019 yılı birim fiyatları ile ülke ekonomisine 176 milyon TL katkı sağlandı.